541-0922/01 – Geofyzikální měření ve vrtech (GFM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity0
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Libuše Hofrichterová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOF20 doc. RNDr. Libuše Hofrichterová, CSc.
POL06 Ing. Aleš Poláček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 35+0
distanční Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu zvládne základní komplexy karotážních metod aplikovatelné při karotáži IG vrtů, hydrogeologických vrtů, naftových a plynových vrtů. Ložisková karotáž. Interpretaci karotážních měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Jednotlivé karotážní metody podle fyzikálního principu, metodika měření, zpracování dat a interpretace. Soubory karotážních metod a specifické rysy jejich metodik měření, zpracování a interpretace pro jednotlivé účely průzkumu, včetně problematiky počítačové komplexní interpretace. Metody geofyzikálních měření vrt - povrch, jejich metodika měření, zpracování a intepretace výsledků.

Povinná literatura:

KOBR, M. Přehled karotážních metod geofyzikálních měření ve vrtech. PřFUK Praha, 91s, 1976. MAREŠ S. a kol. Úvod do užité geofyziky, 1990, SNTL/ALFA Praha, 1-341. MÜLLER, K. Karotáž průzkumných a těžebních vrtů. 1984, Skripta, VŠB, Ostrava, 1-123. SCHLUMBERGER, R. Log Interpretation, Principles/Applications. 1987, Schlumberger, Houston, 1-198.

Doporučená literatura:

MULLER, K., OKÁL, M., a L. HOFRICHTEROVÁ. Základy hornické geofyziky. SNTL, Alfa Praha, 1985, 1-220. GRUNTORÁD, J. a kol. Principy metod užité geofyziky. SNTL/Alfa, Praha, 1985, 112s. KOBR, M. a kol. Petrofyzika. Skripta UK, 1997, Karolinum, Praha, 1-78. SERRA, O. Fundamentals ofWell-Log Interpretation. Vol. 1--theAcquisitionof Data: Elsevier, New York, Developments in Petroleum Science No. 15A, 1984. 1-423. SERRA, O.; Fundamentals of Well-Log Interpretation Vol. 2--theInterpretationofLogging Data: Elsevier Science Publishers, Amsterdam, Developments in Petroleum Science No. 15B, 1986,1-684.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Jedndotlivé karotážní metody podle fyzikálního principu, metodika měření, zpracování dat a interpretace. Soubory karotážních metod a specifické rysy jejich metodik měření, zpracování a interpretace pro jednotlivé účely průzkumu, včetně problematiky počítačové komplexní interpretace. Metody geofyzikálních měření vrt - povrch, jejich metodika měření, zpracování a intepretace výsledků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.