541-0925/02 – Ekonomika nerostných surovin (ENS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače základními odbornými ekonomickými znalostmi ve specifickém oboru hospodaření s nerostnými surovinami. Posluchač získá znalosti elementárních principů surovinové politiky a politiky energetické bezpečnosti. Po absolvování předmětu bude posluchač dále schopen porozumět obecnému procesu osvojování ložisek nerostných surovin a získá znalosti o základních principech investičních analýz v oboru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin. Bude rozumět základním principům ekonomického řízení společností, realizujících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v České republice.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Ekonomické souvislosti základních báňských aktivit (geologický průzkum, osvojování ložiska a úprava vydobyté suroviny) a jejich vliv na ekonomiku dobývání ložisek. Vnější vlivy (vývoj cen na surovinových trzích, legislativní změny a změny technologií aj.) a dobývání ložisek. Ekonomické hodnocení vytěžitelných zásob ložisek nerostů, analýza investic do průzkumu a těžby ložisek nerostů z pohledu jejich ekonomického hodnocení. V předmětu jsou rovněž vysvětleny i další otázky ekonomiky nerostných surovin, jako na příklad pozice státu v oblasti nerostných surovin, otázky legislativní základny, ale také problémy cenových vývojů surovin, úloha organizací účastnících se průzkumu a těžby nerostných surovin,surovinová a energetická politika, mezinárodní organizace a surovinová politika.

Povinná literatura:

MAXWELL, P. (2006). Australian Mineral Economics - A Survey of Important Issues: (Monograph 24). The Australasian Institute of Mining and Metallurgy (The AusIMM). Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpAMEASII2/australian-mineral-economics/australian-mineral-economics KESLER, S., SIMON, A.. (2015). Mineral Resources, Economics and the Environment. Cambridge University Press. Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpMREE0001/mineral-resources-economics/mineral-resources-economics SIVEK, M.: Ekonomika nerostných surovin. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2007. 206 s. + CD-ROM. THOMAS, L.: Coal Geology. Chichester: John Wiley & Sons, 2002. 385 pp.

Doporučená literatura:

JOHNSTON, D. (2003). International Exploration Economics, Risk, and Contract Analysis. PennWell. Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpIEERCA02/international-exploration/international-exploration HALDAR, S. K.. (2013). Mineral Exploration - Principles and Applications. Elsevier. Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpMEPA000A/mineral-exploration-principles/mineral-exploration-principles MALEČKOVÁ, V., M. SIVEK a J. JIRÁSEK: Vybrané příklady z ekonomiky nerostných surovin. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012. VANĚČEK, M.: Úvod do ekonomiky nerostných surovin pro ložiskové geology. ČSALG, 2018, 89 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

E-learning

Součástí výuky může být e-learning.

Další požadavky na studenta

V případě zadání individuální nebo skupinové semestrální práce písemně zpracovat zadané úkoly ve stanoveném termínu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do ekonomiky nerostných surovin Osvojování ložisek nerostů, základy legislativy osvojování ložisek. Cíle a strategie osvojování ložisek, formy ekonomického hodnocení ložisek nerostů. Odvození ekonomicky vytěžitelných zásob ložisek nerostů Analýza a hodnocení investic. Stanovení výnosovém hodnoty báňského podniku, hodnota zásob nerostu v ložisku. Surovinové trhy, účastníci trhů a jejich organizace. Základní principy surovinové politiky Mezinárodní organizace a surovinová politika. Energetická politika a energetická bezpečnost státu, Česká republika a ekonomika nerostných surovin

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.