541-0926/02 – Ložiska nerud (LNR)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů nerudních ložisek a jejich využívání.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Nerudní suroviny tvoří podstatnou část surovinové základny státu. V rámci nerudních surovin je řada přírodnin využívaných v široké škále průmyslových odvětví jako potravinářství, zemědělství, v chemickém průmyslu, ve slévárenství a pro výrobu bělicích a filtračních materiálů a řady dalších. Předmět seznamuje s řadou minerálů a hornin potřebných pro jednotlivá odvětví a rovněž s přehledem významných světových ložisek a surovinovým potenciálem v ČR.

Povinná literatura:

KRAUS, I., M. KUŽVART. Ložiska nerud. SNTL, Praha 1987 JIRÁSEK, J., M. SIVEK. Ložiska nerostů. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. HAVELKA, J., L. ROZLOŽNÍK : Ložiska rud. Praha, SNTL 1990 NEUKIRCHENV F., GUNNAR R. The World of Mineral Deposits. Springer, 2020, 377 s. ISBN 978-3-030-34345-3.

Doporučená literatura:

STARÝ, J. et al.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2006). Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007. DOPITA, M., V.HAVLENA, J.PEŠEK: Ložiska fosilních paliv. Praha, SNTL 1984. KRAUS, KUŽVART, M.: Ložiska nerud. Praha, SNTL, 1987. HAVELKA, J., L. ROZLOŽNÍK : Ložiska rud. Praha, SNTL 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury, absolvování zkoušky z předmětu "Mineralogie" nebo "Mineralogie a petrografie" v bakalářském nebo magisterském programu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vymezení pojmu ložiska nerud. Genetická klasifikace nerudních ložisek. Chemicko – technologická klasifikace nerudních ložisek zpracovávaných v potravinářství, zemědělství, jako surovina pro výrobu abraziv, izolačních hmot a keramických materiálů. Sklářské, žáruvzdorné a kyselinovzdorné suroviny. Suroviny používané v anorganickém chemickém průmyslu, ve slévárenství a pro výrobu bělicích a filtračních materiálů. Plnidla do umělých hmot, přirozená barviva a okry. Suroviny vhodné pro použití v optickém průmyslu, jako polodrahokamy a drahokamy. Stručný přehled světové nerostné surovinové základny nerud. Nerudní suroviny České republiky. Netradiční využití nerudních surovin.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.