541-0930/01 – Jílové minerály - vlastnosti a využití (JM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestr
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 35+0
distanční Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je pochopení strukturních charakteristik jílových minerálů, jejich vlastností, systému klasifikace, procesů vzniku a vývoje a metod jejich výzkumu. Studenti by se měli naučit: Shrnout základní principy studia vlastností a klasifikace jílových minerálů. Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní děje podílející se na vzniku a vývoji minerálů. Teoreticky znát základní metody výzkumu. Ilustrovat získané poznatky na příkladech popisu a využití minerálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje studenty se strukturami a vazebními silami u jílových minerálů - fylosilikátů, na jejichž základě stojí moderní klasifikace této minerální skupiny. Dále vysvětluje základní vlastnosti jílových minerálů: iontovou výměnu, sorpci, chování při zahřívání atd. Další probíraná témata jsou: Geneze jílových minerálů, jíly v raném stádiu vývoje Země a v solárním systému, jílové minerály a jejich (možná) úloha při vzniku živé hmoty, metody jejich identifikace a úpravy vnitřní stavby, jílové minerály jako environmentální suroviny, úloha jílových minerálů v půdách a jejich využití v alternativních agrotechnologiích, fyzikální vlastnosti (plasticita, vaznost, tixotropie), reakce s organickými látkami. Velký význam má technické využití jílů v průmyslových odvětvích.

Povinná literatura:

Weiss, Z., Kužvart M. (2005): Jílové minerály: Jejich nanostruktura a využití. Karolinum. ISBN 80-246-0868-5.

Doporučená literatura:

Číčel B., Novák I., Horváth I. (1981): Mineralógia a kryštalochémia ílov - Vyd. 1.. - Bratislava : Veda, 257 s. ŠUCHA Vladimír (2001): Íly v geologických procesoch. Univerzita Komenského Bratislava, 2001. 159 s. ISBN 80- 223-1547-8. Velde Bruce: (1992): Introduction to Clay Minerals. Chemistry, origins, uses and environmental significance. SPRINGER-SCIENCE+BUSINESS MEDIA, B.V., 198 s, ISBN 978-0-412-37030-4, Velde Bruce, Meunier Alain (2008): The Origin of Clay Minerals in Soils and Weathered Rocks. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 406 s, ISBN: 978-3-540-75633-0 Velde Bruce, Barré Pierre (2010): Soils, Plants and ClayMinerals. Mineral and Biologic Interactions. Springler, 349s, ISBN 978-3-642-03498-5 Sudo T., Shimoda S., Yotsumoto H., Aita S. (1981): Electron micrographs of clay minerals. Developments in sedimentology, 31. Elsevier., 203s., ISBN 0-444-99751-2 Velde Bruce (1977): Clays and clay minerals in natural and synthetic systems. Developments in sedimentology 21, Elsevier.,218s., ISBN 0-444-41505-X BAILEY S. W. (1980): Summary of recommendations of AIPEA nomenclature committee on clay minerals. American Mineralogist, vol. 65., str. 1-7 GUGGENHEIM S. et al. (2006): Summary of recommendations of nomenclature commitees relevant to clay mineralogy: Report of the association international pour l etude des argiles (AIPEA) nomenclature committee for 2006. Clays and Clay Minerals, Vol. 54, No. 6, 761–772. a další významné texty, publikované v časopisech Clays and Clay minerals, Clay minerals atd.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Struktury a vazební síly u jílových minerálů, systematika. Vlastnosti jílových minerálů: iontovýměna, sorpce, katalýza. Geneze, jíly v ranném stádiu vývoje země a v solárním systému. Jílové minerály a jejich (možná) úloha při vzniku živé hmoty. Metody identifikace; úpravy vnitřní stavby jílových minerálů, jílové minerály jeko environmentální suroviny; úloha jílových minerálů v půdách, využití v alternativních agrotechnologiích. Fyzikální vlastnosti (plasticita, vaznost, tixotropie). Reakce s organickými látkami. Technické využití v průmyslových odvětvích.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku