541-0930/01 – Jílové minerály - vlastnosti a využití (JM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestr
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 35+0
distanční Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je pochopení strukturních charakteristik jílových minerálů, jejich vlastností, systému klasifikace, procesů vzniku a vývoje a metod jejich výzkumu. Studenti by se měli naučit: Shrnout základní principy studia vlastností a klasifikace jílových minerálů. Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní děje podílející se na vzniku a vývoji minerálů. Teoreticky znát základní metody výzkumu. Ilustrovat získané poznatky na příkladech popisu a využití minerálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje studenty se strukturami a vazebními silami u jílových minerálů - fylosilikátů, na jejichž základě stojí moderní klasifikace této minerální skupiny. Dále vysvětluje základní vlastnosti jílových minerálů: iontovou výměnu, sorpci, chování při zahřívání atd. Další probíraná témata jsou: Geneze jílových minerálů, jíly v raném stádiu vývoje Země a v solárním systému, jílové minerály a jejich (možná) úloha při vzniku živé hmoty, metody jejich identifikace a úpravy vnitřní stavby, jílové minerály jako environmentální suroviny, úloha jílových minerálů v půdách a jejich využití v alternativních agrotechnologiích, fyzikální vlastnosti (plasticita, vaznost, tixotropie), reakce s organickými látkami. Velký význam má technické využití jílů v průmyslových odvětvích.

Povinná literatura:

Weiss, Z., Kužvart M. (2005): Jílové minerály: Jejich nanostruktura a využití. Karolinum. ISBN 80-246-0868-5.

Doporučená literatura:

Číčel B., Novák I., Horváth I. (1981): Mineralógia a kryštalochémia ílov - Vyd. 1.. - Bratislava : Veda, 257 s. ŠUCHA Vladimír (2001): Íly v geologických procesoch. Univerzita Komenského Bratislava, 2001. 159 s. ISBN 80- 223-1547-8. Velde Bruce: (1992): Introduction to Clay Minerals. Chemistry, origins, uses and environmental significance. SPRINGER-SCIENCE+BUSINESS MEDIA, B.V., 198 s, ISBN 978-0-412-37030-4, Velde Bruce, Meunier Alain (2008): The Origin of Clay Minerals in Soils and Weathered Rocks. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 406 s, ISBN: 978-3-540-75633-0 Velde Bruce, Barré Pierre (2010): Soils, Plants and ClayMinerals. Mineral and Biologic Interactions. Springler, 349s, ISBN 978-3-642-03498-5 Sudo T., Shimoda S., Yotsumoto H., Aita S. (1981): Electron micrographs of clay minerals. Developments in sedimentology, 31. Elsevier., 203s., ISBN 0-444-99751-2 Velde Bruce (1977): Clays and clay minerals in natural and synthetic systems. Developments in sedimentology 21, Elsevier.,218s., ISBN 0-444-41505-X BAILEY S. W. (1980): Summary of recommendations of AIPEA nomenclature committee on clay minerals. American Mineralogist, vol. 65., str. 1-7 GUGGENHEIM S. et al. (2006): Summary of recommendations of nomenclature commitees relevant to clay mineralogy: Report of the association international pour l etude des argiles (AIPEA) nomenclature committee for 2006. Clays and Clay Minerals, Vol. 54, No. 6, 761–772. a další významné texty, publikované v časopisech Clays and Clay minerals, Clay minerals atd.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Struktury a vazební síly u jílových minerálů, systematika. Vlastnosti jílových minerálů: iontovýměna, sorpce, katalýza. Geneze, jíly v ranném stádiu vývoje země a v solárním systému. Jílové minerály a jejich (možná) úloha při vzniku živé hmoty. Metody identifikace; úpravy vnitřní stavby jílových minerálů, jílové minerály jeko environmentální suroviny; úloha jílových minerálů v půdách, využití v alternativních agrotechnologiích. Fyzikální vlastnosti (plasticita, vaznost, tixotropie). Reakce s organickými látkami. Technické využití v průmyslových odvětvích.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V035) Geotechnika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku