541-0931/01 – Ložiska kaustobiolitů (LK)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 35+0
distanční Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů geologie ložisek kaustobiolitů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Procesy vzniku kaustobiolitů, uhlotvorba a ropotvorba, parametry prouhelňování a bituminace. Analytické a technologické hodnocení kaustobiolitů. Geologie ložisek uhlí a její základní pojmy (cyklická sedimentace, klasifikace uhelných pánví a prostředí jejich vzniku, primární a sekundární struktury, změny uhlí, anomální jevy v uhelných pánvích, identifikace a korelace uhelných slojí). Geologie ložisek přírodních uhlovodíků a její základní pojmy (prvky a režim ložiskových pastí, typy ložiskových pastí, podzemní zásobníky). Geologie fosilních paliv České republiky. Geologie světových ložisek fosilních paliv. Geologické, vytěžitelné a prognózní zásoby fosilních paliv.

Povinná literatura:

DOPITA, M., V. HAVLENA, J.PEŠEK: Ložiska fosilních paliv. Praha, SNTL/ALFA, 1985, 1-264. HAVLENA, V.: Geologie uhelných ložisek. Praha, ČSAV, 1963-1965 (3 díly), 1-344,1- 440 a 1-384. PEŠEK J. a M.SIVEK: Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí v ČR. Praha, Česká geologická služba, 2012, ISBN: 978-80-7075-800-7 PEŠEK J. a M.SIVEK: Význam uhlí pro výrobu elektrické energie. Praha, Česká geologická služba, 2014, ISBN: 978- 80-7075-866-3

Doporučená literatura:

STARÝ, J. et al.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2006). Praha, Ministerstvo životního prostředí, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Procesy vzniku kaustobiolitů, uhlotvorba a ropotvorba, parametry prouhelňování a bituminace. Analytické a technologické hodnocení kaustobiolitů. Geologie ložisek uhlí a její základní pojmy (cyklická sedimentace, klasifikace uhelných pánví a prostředí jejich vzniku, primární a sekundární struktury, změny uhlí, anomální jevy v uhelných pánvích, identifikace a korelace uhelných slojí). Geologie ložisek přírodních uhlovodíků a její základní pojmy (prvky a režim ložiskových pastí, typy ložiskových pastí, podzemní zásobníky). Geologie fosilních paliv České republiky. Geologie světových ložisek fosilních paliv. Geologické, vytěžitelné a prognózní zásoby fosilních paliv.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku