541-0932/02 – Ložiska rud (LR)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů geologie rudních ložisek.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je věnován rudám a rudním ložiskům. Obsahem je přehled klasifikací rudných ložisek a přehledu hlavních užitkových minerálů. U každé suroviny je probrán hlavní užitkový minerál, vítané a škodlivé příměsi, použití, zásoby a hlavní světoví producenti. Nemalá část předmětu je věnován současným a historicky významným ložiskům na území České republiky.

Povinná literatura:

KRAUS, I., M. KUŽVART. Ložiska nerud. SNTL, Praha 1987 JIRÁSEK, J., M. SIVEK. Ložiska nerostů. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. STARÝ, J. et al.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2006). Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007. NEUKIRCHENV F., GUNNAR R. The World of Mineral Deposits. Springer, 2020, 377 s. ISBN 978-3-030-34345-3.

Doporučená literatura:

STARÝ, J. et al.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2006). Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007. DOPITA, M., V.HAVLENA, J.PEŠEK: Ložiska fosilních paliv. Praha, SNTL 1984 KRAUS, KUŽVART, M.: Ložiska nerud. Praha, SNTL, 1987 HAVELKA, J., L. ROZLOŽNÍK : Ložiska rud. Praha, SNTL 1990

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury, schopnost zvládnout přeložit odborné texty v jazyce anglickém. Absolvování zkoušky z předmětu "Mineralogie" nebo "Mineralogie a petrografie" v bakalářském nebo magisterském studiu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vymezení pojmu ruda a rudní ložisko. Chemicko – technologická klasifikace rudných ložisek. Genetické klasifikace ložisek rud. Časové a prostorové zákonitosti lokalizace rudných ložisek v zemském korovém obalu. Metalogenetické epochy, metalogenetická rajonizace světa a Evropy. Metalogenetické členění České republiky. Ložiska kovů skupiny železa, neželezné kovy, vzácné kovy, stopové prvky, vzácné zeminy, drahé kovy a radioaktivní suroviny. Hlavní užitkové minerály, vítané a škodlivé příměsi, použití, zásoby a hlavní světoví producenti. Současná a historicky významná ložiska na území České republiky. Prognóza budoucího uplatnění suroviny a jejího cenového vývoje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.