541-0935/01 – Ložisková geologie (LG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL70 doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů v oblasti ložiskové geologie a najít souvislosti s jinými oblastmi geologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Ložisková geologie či ekonomická geologie je geologická disciplína, jejímž úkolem je studovat zákonitosti vzniku, stavby, složení a rozšíření ložisek nerostných surovin. Její náplní je i řešení vztahů mezi ložiskovými akumulacemi a okolním geologickým prostředím, stanovení tvaru a tektonické stavby ložisek, struktur a minerálního obsahu těžené suroviny.

Povinná literatura:

KRAUS, I., M. KUŽVART. Ložiska nerud. SNTL, Praha 1987 JIRÁSEK, J., M. SIVEK. Ložiska nerostů. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. STARÝ, J. et al.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2006). Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007. NEUKIRCHENV F., GUNNAR R. The World of Mineral Deposits. Springer, 2020, 377 s. ISBN 978-3-030-34345-3.

Doporučená literatura:

STARÝ, J. et al.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2006). Praha, Ministerstvo životního prostředí, 2007. DOPITA, M., V.HAVLENA, J.PEŠEK: Ložiska fosilních paliv. Praha, SNTL 1984 KRAUS, KUŽVART, M.: Ložiska nerud. Praha, SNTL, 1987. HAVELKA, J., L. ROZLOŽNÍK : Ložiska rud. Praha, SNTL 1990. RIDLEY J.: Ore Deposi Geology. New York, CAmbridge University Press, 1-409, ISBN 978-1-107-02222-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Absolvovaná zkouška z předmětu "Mineralogie" nebo "Mineralogie a Petrografie" v bakalářském nebo magisterském studiu nebo v doktorském studiu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní pojmy ložiskové geologie. Faktory ovlivňující význam ložiska. Mineralogické složení ložisek nerostných surovin, vítané a nevítané příměsi. Druhy klasifikací ložisek nerostných surovin. Genetická klasifikace ložisek nerostných surovin (ložiska magmatická, pegmatitová, karbonatitová, kontaktně- metasomatická, kyzová). Genetická klasifikace ložisek nerostných surovin (hydrotermální, hydrogenní, zvětrávací, sedimentární – mechanická, chemická a biogenní -, metamorfní). Průmyslové typy rudních, nerudních a hydrominerálních ložisek. Průmyslové typy palivoenergetických ložisek. Přehled jejich světových zásob a těžby. Ložisková základna České republiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P0532D330039) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330039) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330039) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330039) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.