541-0935/02 – Ložisková geologie (LG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL70 doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů v oblasti ložiskové geologie a najít souvislosti s jinými oblastmi geologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Ložisková geologie či ekonomická geologie je geologická disciplína, jejímž úkolem je studovat zákonitosti vzniku, stavby, složení a rozšíření ložisek nerostných surovin. Její náplní je i řešení vztahů mezi ložiskovými akumulacemi a okolním geologickým prostředím, stanovení tvaru a tektonické stavby ložisek, struktur a minerálního obsahu těžené suroviny.

Povinná literatura:

KRAUS, I., M. KUŽVART. Ložiska nerud. SNTL, Praha 1987 JIRÁSEK, J., M. SIVEK. Ložiska nerostů. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. STARÝ, J. et al.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2006). Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007. NEUKIRCHENV F., GUNNAR R. The World of Mineral Deposits. Springer, 2020, 377 s. ISBN 978-3-030-34345-3.

Doporučená literatura:

STARÝ, J. et al.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2006). Praha, Ministerstvo životního prostředí, 2007. DOPITA, M., V.HAVLENA, J.PEŠEK: Ložiska fosilních paliv. Praha, SNTL 1984 KRAUS, KUŽVART, M.: Ložiska nerud. Praha, SNTL, 1987. HAVELKA, J., L. ROZLOŽNÍK : Ložiska rud. Praha, SNTL 1990. RIDLEY J.: Ore Deposi Geology. New York, CAmbridge University Press, 1-409, ISBN 978-1-107-02222-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Absolvovaná zkouška z předmětu "Mineralogie" nebo "Mineralogie a Petrografie" v bakalářském nebo magisterském studiu nebo v doktorském studiu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy ložiskové geologie. 2. Faktory ovlivňující význam ložiska. 3. Mineralogické složení ložisek nerostných surovin, vítané a nevítané příměsi. 4. Druhy klasifikací ložisek nerostných surovin. 5. Genetická klasifikace ložisek nerostných surovin - ložiska magmatická, pegmatitová 6. Genetická klasifikace ložisek nerostných surovin - karbonatitová, kontaktně- metasomatická, kyzová. 7. Genetická klasifikace ložisek nerostných surovin - hydrotermální, hydrogenní 8. Genetická klasifikace ložisek nerostných surovin zvětrávací, sedimentární – mechanická, chemická a biogenní -, 9. Genetická klasifikace ložisek nerostných surovin - metamorfní ložiska. 10. Průmyslové typy rudních, nerudních a hydrominerálních ložisek. 11. Průmyslové typy palivoenergetických ložisek. 12. Přehled jejich světových zásob a těžby. 13. Ložisková základna České republiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.