541-0937/03 – Hydrogeologie obecná (HGO)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit absolventy negeologických oborů se širokou škálou tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci hydrogeologické problematiky včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je určen pro absolventy negeologických oborů. Studenti budou seznámeni se základními principy oběhu a akumulace podzemních vod v horninovém prostředí včetně metodiky regionálně-hydrogeologického studia. Součástí předmětu jsou i témata z oblasti podzemní hydrauliky, aplikované hydrogeologie a hydrogeologického průzkumu.

Povinná literatura:

KRÁSNÝ, J. et al. Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Praha: Česká geologická služba, 2012, 1143s. ISBN 978-80-7075-797-0 ŠRÁČEK, O., KUCHOVSKÝ, T. Základy hydrogeologie. Brno: Masaryk University, 2003, 186s. ISBN 80-210-3146-8 ŠRÁČEK, O., DATEL, J., MLS, J. Kontaminační hydrogeologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 237s. ISBN 80-246-0521-X ŠRÁČEK, O., ZEMAN, J. Introduction to environmental hydrogeochemistry. Brno: Masaryk University, 2004, 106s. ISBN 80-210-3586-2

Doporučená literatura:

HOMOLA, V., GRMELA, A. Geologie kapalin a plynů - 2. část. Hydrogeologie. 2. díl. Ostrava: VŠB, 1991, 179s. ISBN 80-7078-093 MELIORIS, L., MUCHA, I., POSPÍŠIL, P. Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava: SNTL Praha, 1986/88. ZEMAN, J. Přírodní karbonátové systémy. 1. vyd. Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Scientia, Brno, 2002, 160s. ISBN 80-86258-37-8 ŠRÁČEK, O., ČERNÍK, M., VENCELIDES, Z. Application of Geochemical and Reactive Transport Modeling in Hydrogeology. Palacky University, 2013, 120s. ISBN: 9788024437811

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

individuální konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí mít absolvovány předměty obecného geologického základu: mineralogie a petrografie, geologie, případně hydrologie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hydrosféra a voda v horninách. Základní hydrogeologické pojmy zvodněného horninového prostředí. Hydraulické parametry zvodněného horninového prostředí. Rovnice kontinuty, Darcyho zákon Základy hydrogeochemie (klasifikace vod, způsoby zpracování dat, normy pitné a minerální vody). Hydrologické charakteristiky povodí - rovnice hydrologické bilance. Základy proudění a akumulace podzemních vod. Rovnice ustáleného a neustáleného proudění. Geohydrodynamické systémy a jejich klasifikace. Režim podzemních vod - měření a vyhodnocování dat. Aplikovaná hydrogeologie a její úkoly. Průzkum a sanace znečištění podzemních vod, průzkum pro budování povrchových a podzemních skládek odpadů apod. Preventivní ochrana kvality podzemních vod (monitoring znečistění, ochranná pásma hygienické ochrany, CHOPAV). Právní předpisy v hydrogeologii.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.