541-0938/02 – Moderní geofyzikální technologie (MGFT)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS0188 doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se a umět využít v praxi moderní geofyzikální mapovací technologie využívající podzemní, letecké a družicové geofyzikální metody. Doktorand zvládne základní postupy při zpracování naměřených geofyzikálních dat a jejich interpretaci. Seznámí se a bude umět pracovat s výstupy a výsledky jednotlivých geofyzikálních metod. Podmínkou bude i zvládnutí moderních SW využívaných ke kvantitativní interpretaci. Cíle předmětu je i umět využívat znalosti moderních geofyzikálních technologií v praktických aplikacích při řešení hlubinné stavby, vyhledávání uhlovodíků, studiu seismotektonických struktur a řešení úloh Dálkového průzkumu Země.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

PODZEMNÍ, LETECKÉ A DRUŽICOVÉ GEOFYZIKÁLNÍ METODY: Nosiče, metodika měření a zpracování dat. Magnetometrie - magnetické vlastnosti hornin, měření susceptibility, geomagnetické pole, magnetometry, příklady interpretace aeromagnetických map, magnetické pole ČR a SR, limity leteckých a satelitních měření, Gravimetrie – principy, problematika, gravimetry, absolutní a relativní měření, zpracování dat, redukce, tíhové anomálie, určování hustot, Odvozene a transformované tíhové mapy, tíhová měření v ČR a SR, obrácená úloha, měření v podzemí a v šachtách, vertikální gradient a druhá derivace tíhových anomálií. Rádiometrie – princip metody, měření a zpracování dat, rádioaktivní horniny, gamaspektrometrie, přístroje, letecký průzkum, Electromagnetické metody – princip metod, Geometrie elektromagnetického pole (ELM), reální a imaginární složky pole, klasifikace ELM metod, využití ELM metod, dosah a účinnost ELM metod, interpretace ELM metod, 3D a 4D REFLEXNÍ SEISMIKA: Seismické metody, principy měření a zpracování reflexní seismiky, vlnové pole, aplikace v naftovém a uhelném průzkumu, zkoumání plynových zásobníků, řešení problematiky hlubinné stavby kůry a litosféry. Příklady interpretace z jednotlivých segmentů litosférických desek. GEOFYZIKA A SEISMOTEKTONIKA - Teorie seismických vln. Způsoby registrace zemětřesných vln, zpracování seismogramů - určování ohnisek a mechanismů zemětřesení. prognóza zemětřesení, identifikace a interpretace zlomových struktur. GEOFYZIKA A DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ (DPZ) – typy snímků, způsoby interpretace, využití prostředků GIS, kombinace geofyzikálních a DPZ dat, interferometrie, exogenní dynamika.

Povinná literatura:

MAREŠ, S. et. al.; Introduction to Applied Geophysics. 1990, SNTL Prague, 1-581. BLÁHA, P.; Geofyzika a svahové deformace. Geotest, a.s., Brno, Univesrsita Komenského v Bratislavě, 337pp, 2017. POSPÍŠIL L.: Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, 2007, Fakulta stavební VUT v Brně, 1-218. DOBROVOLNÝ, P.: Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu. Brno: MU, 1998. ISBN 80-210-1812-7. (CS).

Doporučená literatura:

KAROUS, M.: Geoelektrické metody průzkumu. SNTL, Alfa, Praha, 1989, 416 s. KOBR, M. a kol.; Petrofyzika. Skripta UK, 1997, Karolinum, Praha, 1-78.Mareš S. a kol., 1990, Úvod do užité geofyziky, SNTL, Praha, 677 stran. MULLER, K., OKÁL, M., HOFRICHTEROVÁ, L.; Základy hornické geofyziky. SNTL, Alfa Praha, 1985, 1-220. MAREŠ, S., a kol.; Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii. SNTL Praha, ALFA Praha, 198 pp, 1983.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaných programů a prezentací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Magnetometrie - magnetické vlastnosti hornin, měření susceptibility, geomagnetické pole, magnetometry, příklady interpretace aeromagnetických map. Magnetické pole ČR a SR, limity leteckých a satelitních měření, Gravimetrie – principy, problematika, gravimetry, absolutní a relativní měření, zpracování dat, redukce, tíhové anomálie, určování hustot, Odvozené a transformované tíhové mapy, Tíhová měření v ČR a SR, obrácená úloha, měření v podzemí a v šachtách, vertikální gradient a druhá derivace tíhových anomálií. Radiometrie – princip metody, měření a zpracování dat, radioaktivní horniny, gamaspektrometrie, přístroje, letecký průzkum, Elektromagnetické metody – princip metod, Geometrie elektromagnetického pole (ELM), reální a imaginární složky pole, klasifikace ELM metod, využití ELM metod, dosah a účinnost ELM metod, interpretace ELM metod, 3D a 4D REFLEXNÍ SEISMIKA: Seismické metody, principy měření a zpracování reflexní seismiky, vlnové pole, aplikace v naftovém a uhelném průzkumu, zkoumání plynových zásobníků, řešení problematiky hlubinné stavby kůry a litosféry. Příklady interpretace z jednotlivých segmentů litosférických desek. GEOFYZIKA A SEISMOTEKTONIKA - Teorie seismických vln. Způsoby registrace zemětřesných vln, zpracování seismogramů - určování ohnisek a mechanismů zemětřesení. prognóza zemětřesení, identifikace a interpretace zlomových struktur. GEOFYZIKA A DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ (DPZ) – typy snímků, způsoby interpretace, Využití prostředků GIS v geofyzice, kombinace geofyzikálních a DPZ dat, interferometrie, exogenní dynamika.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.