541-0940/02 – Hydrologie (HL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se současnými trendy v operativní a aplikované hydrologii se zaměřením na aktuální využívané metody, přístroje, hardwarové a softwarové vybavení, které představují např. moderní hydrometrické metody (ADCP, ADV, indukční měřiče, radary apod.), využití analytického potenciálu GIS v hydrologii, hydroinformatiky a matematického modelování v hydrologii. Dalším důležitým aspektem je diskuze současného postavení hydrologie v kontextu přírodních a technických věd a interakce vody v krajině s ostatními geosystémy a společenstvy potřeby lidskou populace nevyjímaje. Student by měl po absolvování předmětu nabýt pokročilé hydrologické teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech vodního hospodářství, zemědělství, územního plánování a krizového řízení a plánování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Hydrometrie, GIS a DPZ v hydrologii, matematické modelování v hydrologii a hydroinformatika, voda v krajině a lesnická hydrologie.

Povinná literatura:

BEDIENT P.B., HUBER W.C., VIEUX B.C. Hydrology and Floodplain Analysis. 4th ed. London: Prentice Hall, 2013. 795 s. ISBN 978-0-273-77427-3. BEVEN, K. J. Rainfall-runoff modelling : The primer. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2012. ISBN 978-0-470-71459-1 DYHOUSE, G. R. ET AL. Floodplain Modelling Using HEC-RAS. Watertown: Bentley Institute Press, 2007. 696 s. ISBN 978-1-934493-02-1. UNUCKA, J. Environmentální modelování 1. Ostrava: PřF OU, 2014. 209 p. Skriptum SVZZ CZ.1.07/2.3.00/35.0053 & PřF OU. WAINWRIGHT, J., MULLIGAN, M. EDS. Environmental Modelling. Finding Simplicity in Komplexity. 2nd ed. London: Wiley Blackwell, 2013. 473 s. ISBN 978-0-470-74911-1.

Doporučená literatura:

HENGL, T., REUTER, H.I. eds. (2009): Geomorphometry. Concepts, Software, Applications. Amsterdam, Elsevier. 775 p. ISBN 978-0-12-374345-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student by měl mít absolvován předmět "Hydrochemie a vzorkování vod" v magisterském studiu nebo "hydrogeochemii", případně musí mít nastudovánu knihu Pittera P. Hydrochemie, VŠCHT Praha, 2009.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hydrometrie, konvenční a moderní hydrometrické metody, primární a sekundární zpracování hydrologických dat. 2. Využití DPZ a GIS v hydrologii, datové zdroje a jejich využití v územních studiích, hydroinformatice a hydrologickém modelování. 3. Hydrologické modely (srážkoodtokové, hydraulické,hydrogeologické, urbánní hydrologie, dynamické erozní), aspekty jejich tvorby, provozu, kalibrace a verifikace, produkce operativních dat pro HPPS ČR, POVIS, EFAS apod., ansámblové předpovědi, expertní systémy ve vodním hospodářství a řízení vodohospodářských soustav. 4. Voda v krajině, lesnická hydrologie, ekohydrologie. Dynamika vody v krajině.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.