541-0941/01 – Mineralogie (M)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAT60 Dr. Ing. Dalibor Matýsek
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Combined Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Předmět seznamuje studenty s nejvýznamnějšími oblastmi studia minerálních fází. Pozornost je kladena především na současná nomenklaturní pravidla, na krystalovou strukturu minerálů, na fyzikální a chemické vlastnosti a také genetické aspekty vzniku minerálů. Jsou nastíněny také základy moderních identifikačních metod. Předmět je koncipován tak, aby byly získány i informace o minerálních fázích technogenních produktů a minerálů vznikajících při antropogenní činnosti.

Compulsory literature:

doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Recommended literature:

ANTHONY J. W., R. A. BIDEAUX, K. W. BLADH and M. C. NICHLOS, Eds., Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA 20151-1110, USA. http://www.handbookofmineralogy.org/. CLEGG W.: X-Ray Crystallography. Oxford Chemistry Primers. ISBN: 978-0198700975, 1-128. BROEKMANS A.T.M. and H.PÖLMANN: Applied Mineralogy of Cement & Concrete. Reviews in Mineralogy and Geochemistry. Mineralogical Society of America, V.74, ISBN: 978-0-939950-88-1, 1-364. DEER W., R. HOWIE, J. ZUSSMANN: Introduction to the Rock-Forming Minerals. Mineralogical Society, Third Edition, ISBN: 978-0903056274, 1-510. HALDAR S. K. and J. TIŠLJAR: Introduction to Mineralogy and Petrology. 2014, Elsevier, ISBN 978-0-12-408133-8, doi:10.1016/B978-0-12-408133-8.01001-4 HEILBRONNER R., S. BARRETT: Imaga Analysis in Earth Scinces. Microstructures and Textures of earth Materials. ISBN: 978-3642103421, 1-520. MUKHERJEE S.: Applied Mineralogy. Applications in Industry and Environment. 2011, Springer – Verlag, Berlin, ISBN 978-94-007-1161-7, 1-575. NESSE W.: Introduction to Mineralogy. 2011, Oxford University Press. ISBN: 9780199827381, 1-496.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner