541-0941/01 – Mineralogie (M)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT60 Dr. Ing. Dalibor Matýsek
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je pochopení základních fyzikálně chemických, strukturních a dalších vlastností minerálů, základy moderního systému klasifikace a procesů, které vedou ke vzniku minerálů. Nedílnou součástí je zvládnutí základních metod identifikace studia minerálů. Studenti by se měli naučit: identifikovat minerály na základě jejich vlastností, zařadit do klasifikace, popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní děje podílející se na vzniku a vývoji minerálů. Doložit získané poznatky na příkladech popisu a možnostech využití minerálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje studenty s nejvýznamnějšími oblastmi studia minerálních fází. Pozornost je kladena především na současná nomenklaturní pravidla, na krystalovou strukturu minerálů, na fyzikální a chemické vlastnosti a také genetické aspekty vzniku minerálů. Jsou nastíněny také základy moderních identifikačních metod. Předmět je koncipován tak, aby byly získány i informace o minerálních fázích technogenních produktů a minerálů vznikajících při antropogenní činnosti.

Povinná literatura:

CHVÁTAL, M. Úvod do systematické mineralogie. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2005. ISBN 8086821, 1-171. MATÝSEK D., RACLAVSKÁ H., MACHEK P. : Mineralogická krystalografie. 2000, Učební texty pro HGF a FMMI. – IGI VŠB-TU Ostrava, 88 s. SLAVÍK F., NOVÁK J. a J. KOKTA: Mineralogie. 1972, Nakladatelství Academia Praha, 1- 415. ZAMARSKÝ V., KUDĚLÁSKOVÁ M. a V. SLIVKA: Mineralogie a petrografie. 1990, ES VŠB v Ostravě, 1 - 313. ZAMARSKÝ V., D. MATÝSEK. a H. RACLAVSKÁ: Mineralogie a krystalografie pro FMMI, VŠB – TU Ostrava, 1-189

Doporučená literatura:

ANTHONY J. W., R. A. BIDEAUX, K. W. BLADH and M. C. NICHLOS, Eds., Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, Chantilly, VA 20151-1110, USA. http://www.handbookofmineralogy.org/. CLEGG W.: X-Ray Crystallography. Oxford Chemistry Primers. ISBN: 978-0198700975, 1-128. BROEKMANS A.T.M. and H.PÖLMANN: Applied Mineralogy of Cement & Concrete. Reviews in Mineralogy and Geochemistry. Mineralogical Society of America, V.74, ISBN: 978-0-939950-88-1, 1-364. DEER W., R. HOWIE, J. ZUSSMANN: Introduction to the Rock-Forming Minerals. Mineralogical Society, Third Edition, ISBN: 978-0903056274, 1-510. HALDAR S. K. and J. TIŠLJAR: Introduction to Mineralogy and Petrology. 2014, Elsevier, ISBN 978-0-12-408133-8, doi:10.1016/B978-0-12-408133-8.01001-4 HEILBRONNER R., S. BARRETT: Imaga Analysis in Earth Scinces. Microstructures and Textures of earth Materials. ISBN: 978-3642103421, 1-520. MUKHERJEE S.: Applied Mineralogy. Applications in Industry and Environment. 2011, Springer – Verlag, Berlin, ISBN 978-94-007-1161-7, 1-575. NESSE W.: Introduction to Mineralogy. 2011, Oxford University Press. ISBN: 9780199827381, 1-496.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Identifikace minerálů, zvládnutí principů moderních identifikačních metod s praktickými ukázkami (RTG-difrakce, DTA/TG, Mikroanalýza a SEM), mikroskopické metody.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice minerálů, odlišnosti mezi minerálem, horninou a syntetickou látkou, současná nomenklaturní pravidla Mezinárodní mineralogické asociace. Význam mineralogie při obecném popisu chemických látek. 2. Krystalová struktura látek, látky amorfní a krystalické, symetrie, morfologické krystalografie, základy strukturní krystalografie, polymorfie, polytypie. 3. Základní fyzikální a chemické vlastnosti minerálů, izomorfie. 4. Metody identifikace minerálních fází, strukturní a chemické metody, základy difrakčních metod, základy elektronové mikroanalýzy 5. Geneze minerálů, pochody magmatogenní, metamorfogenní, sedimentogenní, hypergenní atd. Ložiska minerálů. 6. Mineralogický systém. Principy systematiky podle různých autorů 7. Základní horninotvorné minerály, problematika živců, pyroxenů, amfibolů, technicky významných minerálů, zeolity, jílové minerály 8. Minerály v životním prostředí, asbesty, mineralogické složení technických produktů, popílky, strusky atd.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku