541-0944/02 – Interpretační postupy a zpracování dat v geofyzice (IPZDGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS0188 doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
POS0046 doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doktorand zvládne základní interpretační postupy zpravování naměřených geofyzikálních dat vedoucí ke kvantitativní interpretaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Zpracování datových souborů z geofyzikálních měření. Problematika odstranění chodu přístrojů a proměnlivosti měřených veličin s časem. Statistické charakteristiky souborů dat, posouzení přesnosti měření. Filtrační postupy pro potlačení vlivu nehomogenit přípovrchových částí a poruchových polí. Omezení deformací měřeného pole vlivem konfigurace terénu. Vydělení geofyzikálních anomálií. Aproximace anomálních křivek. Zásady kvalitativní, semikvantitativní a kvantitativní interpretace výsledků geofyzikálních měření. Postupy vytváření a postupného upřesňování fyzikálních modelů anomálních těles. Přibližné interpretační postupy pro jednoduché modely. Interpretační postupy pro složité modely s využitím výpočetní techniky. Komplexní interpretace geofyzikálních dat.

Povinná literatura:

Mareš, S. a kol., 1990. Úvod do užité geofyziky, SNTL/ALFA Praha, 672s. Pospíšil, L., 2007. Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, Fakulta stavební VUT v Brně, 218s. Gruntorád, J. a kol., 1985. Principy metod užité geofyziky. SNTL/Alfa, Praha.

Doporučená literatura:

Gruntorád, J., Karous, M., 1972; Geoelektrické metody průzkumu, I. Stejnosměrné metody. Praha, SNP. Bláha, P.; Geofyzika a svahové deformace. Geotest, a.s., Brno, Univesrsita Komenského v Bratislavě, 337pp, 2017. Mareš, S., a kol.; Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii. SNTL Praha, ALFA Praha, 198 pp, 1983. Karous, M.: Geoelektrické metody průzkumu. SNTL, Alfa, Praha, 1989, 416 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecné principy zpracování a interpretace geofyzikálních dat 2. Zpracování datových souborů z geofyzikálních měření 3. Problematika odstranění chodu přístrojů a eliminace časových variací měřených geofyzikálních polí 4. Statistické charakteristiky souborů dat, posouzení přesnosti měření 5. Filtrační postupy pro potlačení vlivu nehomogenit přípovrchových částí a poruchových polí 6. Omezení deformací měřeného pole vlivem konfigurace terénu 7. Separace geofyzikálních anomálií 8. Kvalitativní a semikvantitativní interpretace geofyzikálních dat 9. Kvantitativní interpretace geofyzikálních dat, 2D a 3D modelování 10. Interpretační postupy pro složité modely 11. Zpracování a interpretace seismických dat 12. Zpracování a interpretace georadarových dat 13. Zpracování a interpretace satelitních dat 14. Komplexní interpretace geofyzikálních dat

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.