541-0948/01 – Metody mineralogické analýzy (MMA)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti fázové mineralogické analýzy anorganických materiálů. Hlavní pozornost je věnována práškové RTG-difrakci, infračervené absorpční spektrofotometrii a termickým metodám – diferenční termické analýze a termogravimetrii.Tyto metody doplňuje optická mikroskopie a elektronová mikroskopie. Získané znalosti umožňují využívat výsledků mineralogické fázové analýzy v oblasti úpravnictví, energetiky a životního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na fázovou mineralogickou analýzu nerostných surovin, energetických surovin, produktů spalovacích procesů, odpadů, mineralogické složky půd a anorganických látek v životním prostředí.

Povinná literatura:

CULLITY B.D., STOCK S.R. Elements of X-ray diffraction. Upper Sadle River, New Jersay. Prentice Hall, 2013. ISBN 978-0201610918. ČAPKOVÁ P. RTG difrakce v materiálovém výzkumu. Přírodovědecká fakulta, University J.E. Purkyně, Ústí nad Labem. 2011, 1-36. KLOUDA P. Moderní analytické metody. Nakladatelství Pavko, 2016, III. vydání 1-176. VÁVRA V., LOSOS Z. Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium. http://mineralogie.sci.muni.cz/index.htm

Doporučená literatura:

KLOUŽKOVÁ A., ZEMENOVÁ P., KLOUŽEK J., PABST W. Termická analýza. VŠCHT Praha, 2012, http://tresen.vscht.cz/sil/sites/default/files/Termick%C3%A1%20anal%C3%BDza.pdf. LARKIN P.J. Infrared and Raman Spectroscopy. Principles and Spectral Interpretation. 2nd Edition, 2018, ELSEVIER,1-276. 978-0-12-804162-8 VODÁREK V. Metody studia struktury. 2012, 1-172. VŠB-TU Ostrava, FMMI. ISBN 978-80-248-2559-5. https://fchi.vscht.cz/files/uzel/0010359/06-Elektronova-mikroskopie-a-RTGspektroskopie.pdf?redirected

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace na odborné téma se zaměřením na obsah předmětu a téma disertační práce. Ústní zkouška.

E-learning

Studenti mohou mít podporu na dálku, materiály jim budou zaslány v elektronické formě na základě upřesnění zájmu studenta o určitou metodu ve vztahu k řešení jeho doktorské práce.

Další požadavky na studenta

Student musí být schopen zvládnou přípravu na zkoušku z odborných textů (články) v anglickém jazyce. Vyžadují se zkušenosti se zpracováním rešerše.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Prášková RTG difrakce. Principy metody. Práškový RTG difraktometr. Přístrojové parametry ovlivňující RTG difrakční analýzu. Příprava vzorků. Vyhodnocování záznamů. Infračervená absorpční spektrofotometrie. Termické metody – diferenční termická analýza, termogravimetrie, skenovací kalorimetrie. Optická mikroskopie v procházejícím světle – polarizační mikroskop. Elektronová mikroanalýza – elektronová mikroskopie v kombinaci s RTG spektroskopií. Volba metody pro mineralogickou fázovou analýzu, srovnání možností jednotlivých metod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0532D330039) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0532D330039) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330039) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0532D330039) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330039) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330039) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330039) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0532D330039) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní