541-0951/02 – Jímání podzemních vod (JPV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy projektování jímání podzemních vod ve vztahu k vodě jako ke strategické surovině. Studenti se mustí naučit charakterizovat jednotlivé typy jímacích zařízení, klasifikovat jímací vrty a zvládnout konstrukční provedení jednotlivých částí jímacích vrtů. Na základě teoretického studia a analýzy vstupních údajů - roztřídění informací podle významu - pak navrhnout optimální způsoby hloubení hydrogeologických vrtů, technické prostředky pro jejich realizaci a vhodné čerpací zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Projektování jímání podzemních vod – podklady pro projektování – fyzikální a chemické vlastnosti vod ve vztahu ke konstrukci vrtu. Základní typy jímacích zařízení – horizontální, vertikální a kombinovaná jímací zařízení, klasifikace jímacích vrtů – konstrukční provedení jednotlivých částí vrtů – filtry, konstrukční provedení a druhy filtrů. Způsoby hloubení hydrogeologických vrtů a technické prostředky pro jejich realizaci, vrtné výplachy používané pro vrtání na vodu. Situování jímacích objektů. Čerpací zařízení používané v hydrogeologickém průzkumu a při jímání podzemních vod. Testerovací zařízení a monitorovací vrty.

Povinná literatura:

Zeman, V. a kol.: Vrtání na vodu a jímání podzemních vod, vysokoškolská skripta, 1985, ediční středisko VŠB-TU Ostrava. Mazáč, J.: Jímání podzemních vod, skripta pro rekvalifikační postgraduální kurz „Hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum“, HGF VŠB Ostrava, 1990 vydal GP Spišská Nová Ves. Zeman, V.: Drilling and Completing Water Wells, skripta PGS–Geological Activities in English Speaking – Third World Countries, 1988, vydal GP Ostrava. Shallow Wells-DHV Consulting Engineers, 1979, P.O.Box 85 Amersfoort, Netherlands.

Doporučená literatura:

Štrofek, E. a kol.: Čerpacie a vzduchotechnické zariadenia, vysokoškolská učebnice, 1991, vydavatelství Alfa Bratislava. Chenevert, H. E., Hollo, R.: Drilling Engineering Manual, 1981, Tulsa, Oklahoma, USA.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

studium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Projektování jímání podzemních vod – podklady pro projektování – fyzikální a chemické vlastnosti vod ve vztahu ke konstrukci vrtu. Základní typy jímacích zařízení – horizontální, vertikální a kombinované jímací zařízení, klasifikace jímacích vrtů – konstrukční provedení jednotlivých částí vrtů – filtry, konstrukční provedení a druhy filtrů. Způsoby hloubení hydrogeologických vrtů a technické prostředky pro jejich realizaci, vrtné výplachy používané pro vrtání na vodu. Situování jímacích objektů. Čerpací zařízení používané v hydrogeologickém průzkumu a při jímání podzemních vod. Testerovací zařízení a monitorovací vrty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.