541-0953/02 – Metody využití geotermální energie (MVGE)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s možností využití alternativních zdrojů energie se zaměřením na energii geotermální, zejména pak na nízkoenergetické tepelné zdroje. Studenti si musí osvojit analytické způsoby posuzování vstupních údajů o sledovaných geohydrodynamických systémech a na základě syntézy pak navrhnout optimální využití daných zdrojů. Včetně metodiky hloubení a vystrojení vrtů pro tepelná čerpadla v souladu s horním, vodním i stavebním zákonem.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Alternativní zdroje energie. Geotermální energie – historie a perspektivy využití. Ekonomické zhodnocení. Geotermální systémy, tepelně – energetický potenciál geotermálních vod. Vysokoteplotní zdroje, nízkoteplotní zdroje (tepelná čerpadla, objemová a průtoční kapacita zdroje), geotermální objekty. Lokalizace potenciálních zdrojů geotermální energie. Vyhodnocení lokality jako potenciálně využitelného zdroje. Technické vyhodnocení lokality. Ekologické dopady – likvidace odpadních vod.

Povinná literatura:

SRDEČNÝ, K., TRUXA, J.: Tepelná čerpadla, 2005, ERA Brno, PINKA, J., WITTENBERGER, G., ENGEL, J.: Dobývanie ložísk vrtmi, 2006, ES/AMS, BERG fakulta, TU Košice DAKE.L.P.: The Practice of Reservoir Engineering, 2001, Elsevier.SPE, MIXA, Petr. Metodika stanovení podmínek ochrany při využívání tepelné energie zemské kůry (GEOTERMAL): Metodika. 1 vyd. Technologická agentura České republiky, 2015. BOYLE, G. a kol.: Renewable Energy, 2004, Power for Sustainable Future, Oxford, CENK, M. a kol. (2001): Obnovitelné zdroje energie, FCC PUBLIC, Praha, ss. 208 ĎURICA, D., HOLÝ, M., SUK, M. (2008): Člověk jako geologický činitel. Moravské zemské muzeum, Brno, ss. 177

Doporučená literatura:

BERANOVSKÝ, J., TRUXA, J.: Alternativní energie, 2004, ERA Brno, BUJOK, P.: Vliv vrtného průzkumu, těžby a uskladňování kapalných a plynných uhlovodíků na životní prostředí, Sborník věd. prací VŠB-TUO, řada hornicko-geologická, Monografie 10, ročník XLIX, 2003, VŠB-TU Ostrava, DOBRA, E., PINKA, J. (2004): Herliansky gejzír a prírodné bohatstvo v okolí. ELFA, Košice, ss. 103 KADRNOŽKA, J. (2008): Globální oteplování Země, VUTIUM, Brno, ss. 467 PORZER, Michal. Možnosti optimalizace vystrojení vrtaných tepelných výměníků sloužících jako primární okruh tepelných čerpadel země-voda. Ostrava, 2014. Disertační práce. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava. BERANOVSKÝ, J., TRUXA, J. a kol. (2004): Alternativní energie pro váš dům. ERA, Brno, ss. 125 TYWONIAK, J. (2005): Nízkoenergetické domy. Principy a příklady. Grada Publishing, Praha, ss. 193

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní přístup a odevzdání individuálně zadané seminární práce založené na studiu odborných publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ochrana a tvorba životního prostředí. 2. Alternativní zdroje energie. 3. Geotermální energie – historie a perspektivy využití. 4. Ekonomické zhodnocení. 5. Geotermální systémy, tepelně-energetický potenciál geotermálních vod, vysokoteplotní zdroje, nízkoteplotní zdroje (tepelná čerpadla, objemová a průtočná kapacita zdroje), geotermální objekty. 6. Lokalizace potenciálních zdrojů geotermální energie. 7. Vyhodnocení lokality jako potenciálně využitelného zdroje. 8. Technické vyhodnocení lokality. 9. Ekologické dopady – likvidace odpadních vod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku