541-0957/03 – Metody a metodika inženýrskogeologického průzkumu (MMIGP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostmi metody a metodiky inženýrskogeologického průzkumu, které jim umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byli schopni je aplikovat v praktických činnostech studovaného oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Principy laboratorních metod, přístrojové vybavení, požadavky na odběr a zpracování vzorků. Principy polních zkoušek, přístrojové vybavení, lokalizace v masivu. Interpretace výsledků zkoušek. Transformační vztahy mezi výsledky jednotlivých metod. Interpretace a prezentace výsledků průzkumných metod. Projekt průzkumných prací a metodických postupů sestavený na zásadě účelové efektivnosti, komplexnosti a optimalizaci.

Povinná literatura:

DEARMAN, W. Engineering geological mapping. Elsevier, 2013, 396 p. ISBN 978-0750610100. BELL, F. Engineering geology and geotechnics. Boston: Newnes-Butterworths, 2013, 497 p. ISBN 04-080-0355-3. HANDY, R. L. and M. G. SPANGLER. Geotechnical engineering: soil and foundation principles and practice. 5th ed. New York, N.Y: Mcgraw-Hill, 2007, xxviii, 904 s. ISBN 978-0-07-148120-5. HULLA, J. a P. TURČEK. Zakladanie stavieb. 1. vyd. Bratislava: Jaga group, 1998, 332 s. ISBN 80-889-0505-2. MAREŠ, S. Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii: vysokoškolská učebnice pro přírodovědecké fakulty. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1983, 197 s. MARSCHALKO, M. et. Al. Multimediální učební texty "Cvičení z inženýrské geologie". Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava: Fond rozvoje vysokých škol, 2006. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/CviceniInzenyrskaGeologie/ ZÁRUBA, Q. a V. MENCL. Sesuvy a zabezpečování svahů. 2., přeprac. a dopln. vyd. Praha: Academia, 1987, 338 s. BROMHEAD, E.N. Stability Of Slopes. 2nd ed. Hoboken: Taylor, 1992. ISBN 02-039-7535-9. WALTHAM, A. C. Ground subsidence. 2. ed., reprinted. New York: Chapman and Hall, 1989, ix, 202 p. ISBN 04-120-1801-2.

Doporučená literatura:

DAS, B. M. and K. SOBHAN. Principles of geotechnical engineering. Eighth edition. Stamford, CT: Cengage Learning, 2014, xxi, 726 p. ISBN 11-331-0866-0. AHMED, T. H. Reservoir engineering handbook. 3rd ed. Burlington, MA: Elsevier/Gulf Professional, 2006, xv, 1360 p. ISBN 978-075-0679-725. DAY, R. W. Geotechnical earthquake engineering handbook: with the 2012 International building code. Second edition. New York: McGraw-Hill, 2012, 1 volume (various pagings). ISBN 9780071792387. HUNT, R. E. Geotechnical engineering investigation handbook. 2nd ed. Boca Raton, Fla.: Taylor, 2005, 1066 p. VERFEL, J. Injektování hornin a výstavba podzemních stěn. Vyd. 2., přeprac. Bratislava: MÚS BRADLO, 1992, 511 s., 16 příl. ISBN 80-712-7043-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavkem na studenta je jeho aktivní znalost angličtiny, ve smyslu schopnosti studia specializované odborné literatury, která je základem absolvování předmětu. Získané informace musí umět využít pro zpracování témat zadané garantem předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Principy laboratorních metod, přístrojové vybavení, požadavky na odběr a zpracování vzorků. 2. Principy polních zkoušek, přístrojové vybavení, lokalizace v masivu. 3. Interpretace výsledků zkoušek. 4. Transformační vztahy mezi výsledky jednotlivých metod. 5. Interpretace a prezentace výsledků průzkumných metod. 6. Projekt průzkumných prací a metodických postupů sestavený na zásadě účelové efektivnosti, komplexnosti a optimalizaci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku