541-0958/02 – Metody a metodika hydrogeologického průzkumu (MMHGP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Hydrogeologická data - jejich prezentace, zpracování a využití. Projekty průzkumu, provádění a vyhodnocování hydrodynamických zkoušek. Vzorkování podzemních vod a zpracování hydrogeochemických dat. Specifika hydrogeologického průzkumu podle účelu prací. Systematický a účelový hydrogeologický průzkum. výpočty zásob podzemních vod. Legislativa projektování, řízení a vyhodnocování hydrogeologického průzkumu. Metody a metodika průzkumu pro prosté, minerální a termální vody, průzkum pro odvodňování ložisek nerostných surovin.

Povinná literatura:

Schejbal C.: Projektování a optimalizace průzkumných systémů. VŠB Ostrava, 1982 Pelikán V. a kol. (1988): Hydrogeologická měření, SNTL- Nakl. tech. literatury Praha. Melioris L., Mucha I., Pospíšil, P.: Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava/SNTL Praha 1986/1988 Homola V., Klír S.: Hydrogeologie ČSSR III. Academia Praha, 1987

Doporučená literatura:

Homola V., Grmela A.: Hydrogeologie. - I. díl. Skripta VŠB Ostrava, 1987 Homola V., Grmela A.: Geologie kapalin a plynů. - 2. část. Skripta VŠB Ostrava, 1991 Šráček O., Mls J., Datel J. (2000): Kontaminační hydrogeologie. Skriptum UK Praha, Př. F. Praha. Mary P., Anderson and William W. Woessner (1992): Applied Groundwater Modelling. Publisher Academic Press USA. Chunmiao Zheng, Gordon D. Bennet (1995): Applied Contaminant Transport Modelling. Publishing Inc. Spitz K., Moreno J. , (2000): Practical Guide to Groundwater and Solute Transport Modelling. Publisher SSG USA. Brassington R. (1990): Field Hydrogeology. Geological Society of London. Professional Handbook Series. Publisher John Wiley & Sons, New York-Toronto. Zijl W., Nawalany M. (1993): Natural Grounwater Flow. Publisher Lewis. USA. Schwartz, F.W., Zhang H. (2002): Fundamentals of Groundwater. Publisher John Wiley & Sons, New York-Toronto. Mook W., G. (2008): Introduction to Isotope Hydrology. Publisher Taylor and Francis / Balkema. Cliftts, N. J., Nielsen, D. M.(1993): Practical Handbook of Ground-Water Monitoring. Publisher Lewis. USA. Pitter P. (1999): Hydrochemie. VŠCHT Praha Raclavská H. (2004): Hydrogeochemie - Analytické modely. Multimediální učební texty. www.epa.gov/ada www.scisoftware.com/product/phreeqe

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hydrogeologická data - jejich prezentace, zpracování a využití. Projekty průzkumu, provádění a vyhodnocování hydrodynamických zkoušek. Vzorkování podzemních vod a zpracování hydrogeochemických dat. Specifika hydrogeologického průzkumu podle účelu prací. Systematický a účelový hydrogeologický průzkum. výpočty zásob podzemních vod. Legislativa projektování, řízení a vyhodnocování hydrogeologického průzkumu. Metody a metodika průzkumu pro prosté, minerální a termální vody, průzkum pro odvodňování ložisek nerostných surovin.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku