541-0961/01 – Environmentální mineralogie (EM)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits10
Subject guarantorDr. Ing. Dalibor MatýsekSubject version guarantorDr. Ing. Dalibor Matýsek
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAT60 Dr. Ing. Dalibor Matýsek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Předmět je zaměřen na studium minerálů vznikajících v důsledku antropogenní činnosti z hlediska podmínek vzniku a jejich vlastností. Metody identifikace minerálů. Primární a sekundární minerály v půdách a antroposolech. Minerály v odpadech. Antropogenní minerály (mineralogické složení popílků ze spalování fosilních paliv a biomasy), mineralogické fázové složení vedlejších energetických produktů (význam z hlediska jejich dalšího využití, environmentální rizika). Mineralogické složení odpadů vznikajících při hornické činnosti. Zvětrávací procesy na odvalech a jejich vliv na výskyt sekundárních minerálů. Mineralogické složení aerosolových částic (minerály z resuspenze a sekundární minerály). Podmínky vzniku minerálních fází v aerosolech a jejich stabilita v závislosti na prostředí. Průmyslové minerály (sorbenty, půdní kondicionéry), abraziva. Biomineralogie (minerály v lidském těle).

Compulsory literature:

VAUGHAN, D.J. and A.R. WOGELIUS, eds., 2012. Environmental Mineralogy II. EMU Notes in Mineralogy. Mineralogical Society of America, ISBN: 978-0-903056-32-8

Recommended literature:

JACOBS, J. A., H. JAY A S. M. TESTA. Acid Mine Drainage, Rock Drainage, and Acid Sulfate Soils: Causes, Assessment, Prediction, Prevention, and Remediation. Hoboken: Wiley, 2014. ISBN 9780470487860. MUKHERJE, S. Applied Mineralogy. Springer Netherlands, 2011. ISBN: 978-94-007-1161-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (P2115) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2115) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.