541-0961/02 – Environmentální mineralogie (EM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuDr. Ing. Dalibor MatýsekGarant verze předmětuDr. Ing. Dalibor Matýsek
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT60 Dr. Ing. Dalibor Matýsek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na studium minerálů vznikajících v důsledku antropogenní činnosti z hlediska podmínek vzniku a jejich vlastností.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na studium minerálů vznikajících v důsledku antropogenní činnosti z hlediska podmínek vzniku a jejich vlastností. Metody identifikace minerálů. Primární a sekundární minerály v půdách a antroposolech. Minerály v odpadech. Antropogenní minerály (mineralogické složení popílků ze spalování fosilních paliv a biomasy), mineralogické fázové složení vedlejších energetických produktů (význam z hlediska jejich dalšího využití, environmentální rizika). Mineralogické složení odpadů vznikajících při hornické činnosti. Zvětrávací procesy na odvalech a jejich vliv na výskyt sekundárních minerálů. Mineralogické složení aerosolových částic (minerály z resuspenze a sekundární minerály). Podmínky vzniku minerálních fází v aerosolech a jejich stabilita v závislosti na prostředí. Průmyslové minerály (sorbenty, půdní kondicionéry), abraziva. Biomineralogie (minerály v lidském těle).

Povinná literatura:

ANDRÁŠ, P., V. DIRNER, I. TURISOVÁ A H. VOJTKOVÁ. Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. Chrudim: Ekomonitor, 2014. ISBN 978-80-86832-75-3. ZAMARSKÝ, V., D. MATÝSEK a H.RACLAVSKÁ: Mineralogie a krystalografie pro FMMI. Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava. 2008. ISBN:

Doporučená literatura:

KLEIN, C. MINERALÓGIA. přeložil J. MAJZLAN. Bratislava. Oikos-Lumon, 2006. ISBN: 80-968535-5-4. PETRUK, W. Applied Mineralogy in the mining industry. Amsterdam: Elsevier Science, 2000. ISBN-10: 0444539379

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalost principů technologických procesů, absolvování zkoušky z předmětu mineralogie (nebo mineralogie a petrografie) v magisterském nebo bakalářském studiu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metody identifikace minerálů. 2. Primární a sekundární minerály v půdách a antroposolech. 3. Minerály v odpadech. 4. Antropogenní minerály 5. Mineralogické složení odpadů vznikajících při hornické činnosti. 6. Zvětrávací procesy na odvalech a jejich vliv na výskyt sekundárních minerálů. 7. Mineralogické složení aerosolových částic 8. Podmínky vzniku minerálních fází v aerosolech a jejich stabilita v závislosti na prostředí. 9. Průmyslové minerály 10. Biomineralogie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.