541-0963/03 – Nerostná surovinová politika (NSP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů nerostné politiky státu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Nerostné suroviny jako součást přírodních zdrojů světa a CŘ. Dlouhodobé tendence jejich využívání. Nerostný surovinový komplex. Vzájemný vztah jeho jednotlivých odvětví (geologický průzkum, těžební průmysl, úpravnictví, metalurgie, zpracovatelská odvětví) v podmínkách jedné země a v podmínkách mezinárodních. Nerostná surovinová a energetická politika jako součást hospodářské politiky státu. Obecné nástroje jejího usměrňování. Nerostná surovinová politika zemí exportujících a importujících nerostné suroviny. Nerostná surovinová politika rozvojových a vyspělých průmyslových zemí. Nerostná surovinová politika mezinárodních nevládních organizací.

Povinná literatura:

SIVEK, M.: Ekonomika nerostných surovin. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2007. 1-206. + CD-ROM. Energy Policies of IEA Countries, 1998 Review, OECD/EIA, Paris, 1998

Doporučená literatura:

Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic: Surovinová politika v oblasti nerostných surovin. Available at www: http://www.mpo.cz/dokument6621.html (29.10. 2008). International Energy Agency: Energy Policies of IEA Countries-Portugal. Available at www: http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2000/portugal2000.pdf (29.10.2008). STARÝ, J. et al.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2006). Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nerostné suroviny jako součást přírodních zdrojů světa a CŘ. 2. Dlouhodobé tendence jejich využívání. 3. Nerostný surovinový komplex. 4. Vzájemný vztah jeho jednotlivých odvětví (geologický průzkum, těžební průmysl, úpravnictví, metalurgie, zpracovatelská odvětví) v podmínkách jedné země a v podmínkách mezinárodních. 5. Nerostná surovinová politika jako součást hospodářské politiky státu. 6. Obecné nástroje jejího usměrňování. 7. Nerostná surovinová politika zemí exportujících a importujících nerostné suroviny. 8. Nerostná surovinová politika rozvojových a vyspělých průmyslových zemí. 9. Nerostná surovinová politika mezinárodních nevládních organizací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.