541-0969/02 – Mineralogie a petrografie (MP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je pochopení vlastností a systému klasifikace minerálů a hornin, procesů vzniku a vývoje minerálů, hornin a metod jejich výzkumu. Studenti by se měli naučit: Shrnout základní principy studia vlastností a klasifikace minerálů a hornin. Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní děje podílející se na vzniku a vývoji minerálů a hornin. Teoreticky znát základní metody výzkumu minerálů a hornin. Ilustrovat získané poznatky na příkladech popisu a využití minerálů a hornin.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Látky amorfní a krystalické. Morfologická krystalografie. Symetrie v nerostné říši. Strukturní krystalografie. Izomorfie, polymorfie. Hlavní fyzikální vlastnosti nerostů. Metody identifikace minerálních fází. Geneze nerostů pochody magmatogenními, hypergenními a metamorfogenními. Systematika nerostů. Silikáty. Horninotvorné minerály. Vývojový cyklus zemské kůry. Horniny vyvřelé, sedimentární a metamorfované, jejich strukturní a texturní znaky, geneze. systematika. Hornina - nerostná surovina. Moderní metody pro identifikaci prostředí vzniku horninových komplexů. Předmět je určen absolventům negeologických oborů vysokoškolského studia.

Povinná literatura:

Hejtman B. (1981): Petrografie. - SNTL/Alfa, 261 s. Krist E., Krivý M. (1985): Petrológia. – SNTL/Alfa, 461 s. Kudělásková M. (1988): Petrografie 2.část-Systematická petrografie vyvřelých hornin. - ES VŠB Ostrava, 132 s. Kudělásková M. (1988): Petrologie-Sedimenty. - ES VŠB Ostrava, 202 s. Kudělásková M. (1989): Petrologie metamorfovaných hornin. - ES VŠB Ostrava, 100 s. Matýsek D., Raclavská H., Machek P. (2000): Mineralogická krystalografie. Učební texty pro HGF a FMMI. – IGI VŠB-TU Ostrava, 88 s. Slavík F., Novák J., Kokta J. (1972): Mineralogie. - Nakl. ČSAV, 415 s. Zamarský V., Kudělásková M., Slivka V. (1990): Mineralogie a petrografie. - ES VŠB v Ostravě, 313 s.

Doporučená literatura:

Krist E., Krivý M. (1985): Petrológia. – SNTL/Alfa, 461 s. Slavík F., Novák J., Kokta J. (1972): Mineralogie. - Nakl. ČSAV, 415 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Látky amorfní a krystalické. Morfologická krystalografie. Symetrie v nerostné říši. Strukturní krystalografie. Izomorfie, polymorfie. Hlavní fyzikální vlastnosti nerostů. Metody identifikace minerálních fází. Geneze nerostů pochody magmatogenními, hypergenními a metamorfogenními. Systematika nerostů. Silikáty. Horninotovné minerály. Vývojový cyklus zemské kůry. Horniny vyvřelé, sedimentární a metamorfované, jejich strukturní a texturní znaky, geneze, systematika. Hornina - nerostná surovina. Moderní metody pro identifikaci prostředí vzniku horninových komplexů. (Předmět je určen absolventům negeologických oborů vysokoškolského studia).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku