541-0974/01 – Technologie silikátů (TS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 35+0
distanční Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost fyzikálních a chemických vlastností silikátů, jako nejvýznamnější skupiny minerálů a pochopení vazby na jejich průmyslové aplikace. Významným cílem je schopnost syntézy získaných teoretických poznatků a jejich aplikace pro procesy technologie silikátů. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, kombinovat teoretické znalosti s praktickým využitím, sumarizovat získané vědomosti a znalosti, interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe a zobecňovat vytvořené závěry.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Strukturní a chemické charakteristika silikátů, silikáty jako významná součást technogenních produktů. Porcelán, sklo, cement, vápno a další produkty na bází silikátů, jejich fázové složení, výroba. Silikáty a jejich vznik v procesu slinování, solidifikace hydraulických pojiv. Silikáty vysokoteplotních žárových procesů. Strusky a popílky. Princip chemické difuze v rovnovážném a nerovnovážném stavu, růst a rozpouštění pevných fází jako základní fyzikální procesy uplatňující se v technologii silikátů. Zeolity, krystalové struktury ve vztahu k vlastnostem, jejich výskyt, výroba a použití v biotechnologiích.

Povinná literatura:

HLAVÁČ, J.: Základy technologie silikátů. – Vydav. SNTL Praha, 1981. KLEIN, C., HURLBUT, C. S.: Manual of Mineralogy. – Vydav. John Wiley and Sons, New York, 1985. SLIVKA a kol. Těžba a úprava silikátových surovin. Silikátový svaz, Praha, 2002. HANYKÝŘ, V., KUTZENDORFER, J. Technologie keramiky. Vega s. r. o., Hradec Králové, 2002. HLAVÁČ, J. The technology of glass and ceramics. Elsevier, Amsterdam, 1983. KONTA, J. Keramické a sklářské suroviny. Vydav. UK, Praha, 1982. KLEIN, C., HURLBUT, C. S.: Manual of Mineralogy. – Vydav. John Wiley and Sons, New York, 1985. HLAVÁČ, J. The technology of glass and ceramics. Elsevier, Amsterdam, 1983.

Doporučená literatura:

CHVÁTAL, M. Úvod do systematické mineralogie. Silikátový svaz, Praha, 2005. SHETTY M. S. (2005): Concrete technology. Theory and practice. S Chand a company LTD. NEWMAN J., CHOO B. S., CHOO B. S. (2003): Advanced concrete technology. Elsevier, ISBN 0 7506 5103 2. SPENCE, R., SHI, C. Stabilisation and solidification of Hazardous, Radioactive and Mixed Wastes. CRC Press, London, 2005. DAVIDOVITS, J. Geopolymer Chemistry and Applications. Institut Géopolymère (Geopolymer Institute), Saint-Quentin, France, 2008. ELSSNER, G. et al. Ceramics and Ceramic Composites: Materialographic Preparation. ELSEVIER, New York, 1999. BISH D. L., MING D. W. ed. (2001):NATURAL ZEOLITES: OCCURRENCE, PROPERTIES, APPLICATIONS. Reviews in mineralogy and geochemistry. Vol. 45. Mineral. Soc. of America, 654s. ISSN 1529-6466. KULPRATHIPANJA S. ed. (2010): Zeolites in industrial separation and catalysis. Wiley-VCH, 593 s. ISBN: 978-3-527- 32505-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Charakteristika silikátů, silikáty jako významná součást technogenních surovin. Silikáty a jejich vznik v procesu slinování. Chování silikátů v procesu solidifikace hydraulických pojiv. Silikáty vysokoteplotních žárových procesů. Princip chemické difuze v rovnovážném a nerovnovážném stavu, růst a rozpouštění pevných fází jako základní fyzikální procesy uplatňující se v technologii silikátů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku