541-0975/02 – Podzemní uskladňování (PU)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a perspektivami uskladňování zemního plynu v různých typech podzemních zásobníků u nás i v zahraničí. Naučit se, na základě kritického rozboru a syntézy vstupních poznatků navrhnout a provést metodiku průzkumu vhodných struktur. Dále pak zhodnotit tyto vhodné struktury - zejména se zaměřením na dotěžovaná plynová ložiska a zvodnělé vrstvy - z hlediska možných uskladňovacích kapacit. Provedené výpočty základních parametrů, včetně vtlačně-těžební kapacity provozních sond pak optimalizovat s možností využití matematických modelů. Získané dovednosti následně využít v profesní činnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Typy podzemních zásobníků plynu. Vyhledávání vhodných struktur. Historie a perspektivy uskladňování kapalin a plynů. Rozložení uskladňovacích kapacit v ČR a ve světě. Zřizování podzemních zásobníků plynu. Speciální technologie odvrtávání a vystrojování provozních sond. Provoz podzemních zásobníků plynu. Systém řízení. Transportní systém. Modelování práce zásobníků. Konverze plynů v uskladňovacích poduškách. Podzemní uskladňování pevných a kapalných látek. Monitorování bezpečnosti provozu podzemních zásobníků plynu a jejich vlivu na okolní prostředí. Management a marketing v oblasti uskladňování plynu.

Povinná literatura:

Encyklopedie plynárenství: [plynárenské údaje]. 1. vyd. Praha: GAS, 2006, 1-634. ISBN 978-80-7328-105-2. BUJOK, P., M. KLEMPA, M. PORZER, J. PAVLUŠ, P. PÁNEK a J. ŠANCER. Metodika: pro zřizování PZP. VŠB-TUO. Ostrava, 2013. BUJOK, P.: Oil and Gas Reservoir Engineering, 2005, skripta VŠB-TU Ostrava, ZAKOPČAN, M.: Podzemní zásobníky plynu, 2003, sylabus PGS, MND a.s. Hodonín, VŠB-TU Ostrava, DORDA, P., P.ŠVANDELKA: Podzemní opravy sond, 2003, sylabus PGS, MND a.s. Hodonín, VŠB-TU Ostrava, BUJOK, P.: Vliv vrtného průzkumu, těžby a uskladňování kapalných a plynných uhlovodíků na životní prostředí, 2003, Sborník věd. prací VŠB-TUO, řada hornicko geologická, Monografie 10, ročník XLIX, VŠB-TU Ostrava.

Doporučená literatura:

FÍK, J.: Zemní plyn, 2006, Agentura ČSTZ, s.r.o., Praha, ČECH, M., P.FOŠENBAUER, J. PETROŠ: Tranzitní plynovod 1970-2010 ČPS, 2010, Praha, 1-56

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury, znalost odborné terminologie v anglickém jazyce na úrovni dostatečné pro překlady odborného textu ke zpracování semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Typy podzemních zásobníků plynu. 2. Vyhledávání vhodných struktur. 3. Historie a perspektivy uskladňování kapalin a plynů. Rozložení uskladňovacích kapacit v ČR a ve světě. 4. Zřizování podzemních zásobníků plynu. 5. Speciální technologie odvrtávání a vystrojování provozních sond. 6. Provoz podzemních zásobníků plynu. 7. Systém řízení. 8. Transportní systém. 9. Modelování práce zásobníků. 10. Konverze plynů v uskladňovacích poduškách. 11. Podzemní uskladňování pevných a kapalných látek. 12. Monitorování bezpečnosti provozu podzemních zásobníků plynu a jejich vlivu na okolní prostředí. 13. Management a marketing v oblasti uskladňování plynu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku