541-0976/02 – Speciální vrtné práce (SVP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studenty seznámit se speciálními vrtnými pracemi, používanými v současné vrtné praxi. Studenti mají získat základní znalosti, které jim umožní definovat jednotlivé typy speciálních vrtných prací, popsat a charakterizovat použité technické prostředky a technologické postupy používané při realizaci speciálních vrtných prací. Na základě získaných teoretických znalostí musí dokázat vysvětlit principy realizace těchto speciálních vrtných prací a na praktických příkladech ilustrovat sféry jejich použití. Tyto znalosti musí umět aplikovat při praktických a výpočtových cvičeních, hledat optimální postupy řešení zadaných úkolů s využitím kategorizace a analýzy dostupných informací o dané problematice. S využitím syntézy se musí naučit sumarizovat poznatky získané při řešení zadaného úkolu v rámci cvičení, tyto utřídit a navrhnout optimální variantu jeho řešení. V neposlední řadě se musí naučit umět posoudit význam informací, diferencovat mezi podstatnými a méně významnými, tyto shrnout, porovnat a vybrat z nich důležité a využitelné ve své další profesní činnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Pro doktorandy se zaměřením inženýrská geologie a hydrogeologie: Studium technických zařízení a technologických postupů používaných při hloubení vrtů pro potřeby inženýrsko – geologického průzkumu. Pro hloubení vrtů injektážních, kotevních, pro piloty a mikropiloty, vrtů odvodňovacích včetně horizontálních vrtů, vrtů pro průzkum skládek, zřizování a provedení vrtů monitorovacích a sanačních. Nové metody získávání informace z vrtů jak v průběhu hloubení vrtů, tak z horninových vzorků a následných měření ve vrtech. Pro doktorandy se zaměřením geologický průzkum a těžba uhlovodíků: Studium nových technologií hloubení vrtů. Technika a technologie hloubení ponornými vrtacími kladivy. Technologie hloubení vrtů s průběžným výnosem jádra (Con – Cor). Technika a technologie vrtů usměrněných. Technologie hloubení vrtů horizontálních. Studium normativů a výpočetních postupů dle API. Nové metody získávání informací z vrtů jak v průběhu jejich hloubení z horninových vzorků, tak následným měřením ve vrtech. Studium metod geoservisu a Geo-Drill.

Povinná literatura:

Pinka, J. a kol.: Dobývanie ložísk vrtmi, vysokoškolská učebnice, 2006, ES/AMS, F BERG, TU v Košicích. Schneiderwind, J.: Hloubení vrtů na ropu a zemní plyn I, II, III, 1985, 86, 88, odborná publikace MND Hodonín. Strniště, K., Šmolík, S.: Hlbinné vŕtanie, vysokoškolská učebnice, 1992, vydavatelství Alfa, Bratislava Kolektiv autorů: World Oil´s Handbook of Horizontal Drilling and Completion Technology-odborná publikace, 1991, Houston-Texas, USA. Mazáč, J.: Drilling Technologies, vysokoškolská skripta, VŠB-TU Ostrava, 2005, ediční středisko VŠB-TU Ostrava.

Doporučená literatura:

Duroň, J.: Studie možností využití nových technologií hloubení vrtů na zemní plyn a ropu v podmínkách ČR, diplomová práce, 2003, VŠB-TU Ostrava. Baker, R.: A Primer of Oilwell Drilling, a basic text of oil and gas drilling, 5th Edition, 1994, published by PETEX and IADC. Pinka, J., Sidorová, M., Dudla, N. A. (2009): Vrtné súpravy a ich diagnostikovanie. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, ISBN 978-80-89284-28-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

studium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

a)Pro doktorandy se zaměřením inženýrská geologie a hydrogeologie Studium technických prostředků a technologických postupů používaných při hloubení vrtů pro potřeby průzkumu v inženýrské geologii a hydrogeologii. Hloubení vrtů injektážních, kotevních, vrtů pro piloty a mikropiloty, dále pak vrtů odvodňovacích a jímacích, včetně vrtů horizontálních. Využívání vrtných prací pro průzkum skládek, zřizování, provedení a provoz vrtů monitorovacích a sanačních. Nové metody získávání informací z vrtů jak v průběhu hloubení vrtů, tak z horninových vzorků a následných měření ve vrtech. b)Pro doktorandy se zaměřením geologický průzkum a těžba uhlovodíků Studium nových technologií hloubení vrtů. Technika a technologie hloubení s pomocí ponorných motorů a ponorných vrtacích kladiv. Technologie hloubení vrtů s průběžným výnosem jádra (Con-Cor). Technika a technologie hloubení usměrněných vrtů, včetně vrtů horizontálních. Nové metody měření průběhu osy vrtu během vrtání (MWD systémy). Technika a technologie hloubení vrtů pro těžbu metanu z uhelných slojí. Studium normativů a výpočetních postupů podle normy API. Nové metody vrtání a získávání informací z vrtů jak v průběhu jejich hloubení, tak z horninových vzorků a následných měření ve vrtech. Studium metod měření a vyhodnocování používaných geoservisem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku