541-0989/01 – Technika a technologie vrtání (TTV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 35+0
distanční Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se věnuje způsobům hlubinného vrtání a jednotlivým druhům vrtů. Hlavní část předmětu podává celkový přehled o technice používané při provádění vrtných prací, zahrnuje klasifikaci vrtných souprav, jejich hlavní funkční celky a prezentaci jednotlivých typů vrtných souprav a jejich příslušenství. Dále pojednává o současném stavu vývoje a modernizace vrtných souprav a prezentuje ho na konkrétních typech vrtných souprav. Pojednává rovněž o hlavních směrech inovací vrtných souprav a vrtného zařízení a perspektivách dalšího vývoje techniky. Z technologie vrtných prací je předmět zaměřen na rozpojitelnost hornin při vrtání, konstrukci a práci vrtných nástrojů a režim vrtání ve vrtném procesu, dále o konstrukci a namáhání vrtné a pažnicové kolony, způsobech provádění cementace vrtů a izolaci vrstev, o způsobech proplachu vrtů a výplachových médií, o problematice samovolného křivení vrtů a poruchách a haváriích při vrtání vrtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

„Mělké“ i „hlubinné“ vrtání je oborem, který zasahuje do mnoha jiných oborů buď přímo, nebo nepřímo a tím se stává důležitým a nezbytným pro široký okruh technické činnosti. Hlavní funkce vrtání spočívá v jeho spolupráci na hornické činnosti, a to při průzkumu ložisek nerostných surovin, kde je hlavní složkou průzkumné techniky a při samotné těžbě, kdy přebírá funkci důlních děl. Těžba ropy, zemního plynu a částečně i čerpání podzemní vody je bez hlubinného vrtu nemyslitelná. Pro tyto účely jsou vrty realizovány jak ze zemského povrchu, tak i z důlních děl. Dalšími obory, kde je hlubinné vrtání dnes široce využíváno, je především stavebnictví, kde je zvláště patrný nárůst vrtných prací, a to jak z hlediska kvantitativního, tak i z hlediska kvalitativního (zakládání staveb, injektáže, kotvy apod.) a také vodohospodářství. V posledním období je zřejmý rozvoj vrtných prací také v energetice (provádění vrtů pro tepelná čerpadla a další).

Povinná literatura:

ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – I. díl Technika pro provádění vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN 978-80-905737-0-3. ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – II. díl Základy technologie vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN 978-80-905737-1-0. GABOLDE, G. a J. P. NGUYEN. Drilling Data Handbook. Paris: Editions TECHNIP, 2014. ISBN 978-2-7108-0971-5. KLEMPA, M.; ŠANCER, J.; MALIŠ, J.; ZUBÍČEK, V.: Technické průzkumné a vrtné práce – Vrty pro hydrogeologické účely, vrtné práce v inženýrské geologii a geotechnice, vrtné práce ve stavebnictví. Marionetti Press, Ostrava, 2019. ISBN: 978-80-905737-2-7.

Doporučená literatura:

ĎURICA, D.; SUK, M.: Vrty v geologické praxi. Moravské zemské muzeum, Brno 2011. ISBN 978-80-7028-381-3. LYONS, W.; CARTER, T.; LAPEYROUSE, N.: Formulas and Calculations for Drilling, Production and Workover. Elsevier, USA, 2012. ISBN: 978-1-85617-929-4. WILLOUGHBY, D. A.: Horizontal Directional Drilling – Utility and Pipeline Applications. The McGraw-Hill Companies, USA, 2005. ISBN 0-07-145473-x. PINKA, J., SIDOROVÁ, M., DUDLA, N. A.: Vrtné súpravy a ich diagnostikovanie. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, 2009. ISBN 978-80-89284-28-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vrtné technologie a jejich využití v různých oborech – geologických, geotechnických, inženýrskogeologických, hydrogeologických a dalších pracích. Vrtná technika. Konstrukce vrtů a vrtných nástrojů. Vrtné soupravy a soupravy pro podzemní opravy sond. Důležité technologie v průzkumu ložisek nerostných surovin. Multilaterární vrtání, CT (coiled tubing) technologie, štíhlé vrty, usměrněné vrtání a vrtání horizontálních vrtů, vrtání za rovnovážného stavu. Speciální technologie vystrojování vrtů. Vliv vrtných prací na okolní životní prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku