541-0989/02 – Technika a technologie vrtání (TTV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty charakterizovat a popsat jednotlivé vrtné technologie, provést jejich srovnání a vysvětlit principy, podle kterých jsou vybírány pro různé účely vrtných prací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Vrtné technologie a jejich využití v různých oborech-geologických, geotechnických, inženýrskogeologických, hydrogeologických a dalších prací. Vrtná technika. Konstrukce vrtů a vrtných nástrojů. Vrtné soupravy a soupravy pro podzemní opravy sond. Důležité technologie v průzkumu ložisek nerostných surovin. Multilaterární vrtání, CT (coiled tubing) technologie, štíhlé vrty, usměrněné vrtání a vrtání horizontálních vrtů, vrtání za rovnovážného stavu. Speciální technologie vystrojování vrtů. Vliv vrtných prací na okolní životní prostředí. Pro doktorandy se zaměřením inženýrská geologie a hydrogeologie: Studium technických zařízení a technologických postupů používaných při hloubení vrtů pro potřeby inženýrsko – geologického průzkumu. Pro hloubení vrtů injektážních, kotevních, pro piloty a mikropiloty, vrtů odvodňovacích včetně horizontálních vrtů, vrtů pro průzkum skládek, zřizování a provedení vrtů monitorovacích a sanačních. Nové metody získávání informace z vrtů jak v průběhu hloubení vrtů, tak z horninových vzorků a následných měření ve vrtech. Pro doktorandy se zaměřením geologický průzkum a těžba uhlovodíků: Studium nových technologií hloubení vrtů. Technika a technologie hloubení ponornými vrtacími kladivy. Technologie hloubení vrtů s průběžným výnosem jádra (Con – Cor). Technika a technologie vrtů usměrněných. Technologie hloubení vrtů horizontálních. Studium normativů a výpočetních postupů dle API. Nové metody získávání informací z vrtů jak v průběhu jejich hloubení z horninových vzorků, tak následným měřením ve vrtech. Studium metod geoservisu a Geo-Drill.

Povinná literatura:

PINKA, J., M. KLEMPA a J. STRUNA. Technika a technologie vrtných prací: I. díl - Technika pro provádění vrtných prací. 1 vyd.. Ostrava: Marionetti Press, 2014, 1-163. ISBN 978-80-905737-0-3. PINKA, J., M. KLEMPA a J. STRUNA. Technika a technologie vrtných prací: II. díl - Základy technologie vrtných prací. 1 vyd. Ostrava: MarionettiPress, 2014, 1-254. ISBN 978-80-905737-1-0. PINKA, J. et al.: Borehole Mining, University Textbook, 2007, Publishing Centre/AMS, F BERG TU in Košice.

Doporučená literatura:

PINKA, J., M. SIDOROVÁ, , N. A. DUDLA: Vrtné súpravy a ich diagnostikovanie. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU Košice, 2009, ISBN 978-80-89284-28-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost odborné terminologie v anglickém jazyce na úrovni dostatečné pro překlady odborného textu ke zpracování semestrální práce. Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vrtná technika. Konstrukce vrtů a vrtných nástrojů. 2. Vrtné soupravy a soupravy pro podzemní opravy sond. 3. Multilaterární vrtání, CT (coiled tubing) technologie, štíhlé vrty, usměrněné vrtání a vrtání horizontálních vrtů, vrtání za rovnovážného stavu. 4. Speciální technologie vystrojování vrtů. Vliv vrtných prací na okolní životní prostředí. 5. Hloubení vrtů injektážních, kotevních, vrtů pro piloty a mikropiloty, dále pak vrtů odvodňovacích a jímacích, včetně vrtů horizontálních. 6. Využívání vrtných prací pro průzkum skládek, zřizování, provedení a provoz vrtů monitorovacích a sanačních. 7. Technika a technologie hloubení s pomocí ponorných motorů a ponorných vrtacích kladiv. 8.Technologie hloubení vrtů s průběžným výnosem jádra (Con-Cor). 9. Technika a technologie hloubení usměrněných vrtů, včetně vrtů horizontálních. 10. Nové metody měření průběhu osy vrtu během vrtání (MWD systémy). 11. Technika a technologie hloubení vrtů pro těžbu metanu z uhelných slojí. 12. Studium normativů a výpočetních postupů podle normy API. 13. Nové metody vrtání a získávání informací z vrtů jak v průběhu jejich hloubení, tak z horninových vzorků a následných měření ve vrtech. 14. Studium metod měření a vyhodnocování používaných geoservisem.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku