541-0990/03 – Tektonika (T)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si, v návaznosti na dříve získané znalosti základních geologických předmětů, rozšíří geologické znalosti a dovednosti ze strukturní geologie a tektoniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Tektonika se zabývá studiem strukturní stavby zemské kůry a v regionálním i místním měřítku objasněním deformací. Tektonika řešící základní otázky stavby litosféry a astenosféry se často nazývá geotektonika. Naopak mikrotektonika je zaměřena na studium mikroskopických strukturních prvků hornin (petrologie strukturní). Tektonika zahrnuje teoretické studium mechanismu deformací, často v globálním měřítku (tektonika globální) nebo jen jednotlivých druhů, jako jsou např. příkrovová tektonika (příkrov), gravitační tektonika (gravitační transport), zlomová tektonika (zlom) atd.

Povinná literatura:

CHÁB, J. a kol.: Desková tektonika, 1983, Knihovna ÚÚG Praha. JAROŠ, J., J. VACHTL: Strukturní geologie, 1992, ACADEMIA Praha. FOSSEN H.: Structural Geology, 2010, Cambridge University Press. ISBN10 1107057647 MOLNAR P.: Plate Tectonics: A Very Short Introduction, 2015, OUP Oxford. ISBN10 0198728263

Doporučená literatura:

BUSBY C.J. & R.V. INGERSOLL: Tectonics of sedimentary Basins, 1995, Blackwell Science, 1-579. ISBN-10: 0865422451 DAVIS G.F.: Dynamic Earth, 1999, Cambridge University Press. ISBN-10: 0134006313 NEMČOK M. et al.: Thrustbelt - Structure Architecture, Thermal Regimes and Petroleum Systems, 2005, Cambridge University Press. ISBN 9780511584244 TURCOTTE D.L. and G. SCHUBERT: Geodynamics, 2002, Cambridge University Press. ISBN 0-521-66624-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Seminární práce podle zadání.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Stavba Země. Tektonika a struktury. Charakteristika kůry. Litosféra, metody studia, látkové složení. Desková tektonika - klasifikace struktur litosféry. Divergentní desková rozhraní - typy a klasifikace. Magmatismus a divergentní pánve. Transformní zóny. Konvergentní desková rozhraní, mechanismy a geneze tektogenů. Klasifikace sedimentárních pánví na základě geotektonické pozice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.