541-0992/01 – Těžba kapalin a plynů (TKP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 35+0
distanční Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem tohoto předmětu je naučit studenty orientovat se v různých typech ložisek uhlovodíků, navrhovat otvírku ložisek a projektovat vhodné těžební metody. Dalším cílem je ekonomické ohodnocení navržených těžebních metod včetně aplikace sekundárních a tercielních metod. To vše s ohledem na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Typy, hodnocení a otvírka ložisek přírodních uhlovodíků. Rozložení zásob ropy ve světě. Vývoj cen ropy. Kapitalizace a fúze ropných firem. Země OPEC a ostatní producenti. Způsoby těžby. Těžba samotokem, těžba lifty, mechanizované způsoby těžby. Stimulace přítoku k sondám (kyselinování, hydraulické štěpení). Druhotné a terciérní těžební metody. Hydrodynamické metody výzkumu kolektorských vrstev a sond. Podzemní opravy sond. Sběr, doprava a úprava kapalin a plynů. Vliv těžby ropy a zemního plynu na okolní životní prostředí. Možnosti využití starých vytěžených ložisek. Sanace starých zátěží. Ekonomické aspekty sanace.

Povinná literatura:

GUO, B., W. LYONS a A. GHALAMBOR. Petroleumproductionengineering. 1. Elsevier, 2007. ISBN 978-0-7506- 8270-1. 0-7506-8270-1. BUJOK, P.: Oil and Gas Reservoir Engineering, 2005, skripta VŠB-TU Ostrava, LAKE, L., W.: Enhanced Oil Recovery, 2002, Prentice Hall, New Jersey, GREEN Don W., WILLHITE, G., P.: Enhanced Oil Recovery, 2003, Society of Petroleum Engineers Richardson, Texas, AHMED, T., MEKINNEY, P.,D.: Advanced Reservoir Engineering, 2005

Doporučená literatura:

KOZÁR, P.: Těžba ropy a zemního plynu, sylabus PGS, MND a.s. Hodonín, 2003, VŠB-TU Ostrava, BITTNER, R., PAGÁČ, M.: Druhotné těžební metody, sylabus PGS, MND a.s. Hodonín, 2003, VŠB-TU Ostrava, ČERNOCH, F., B. DANČÁK a H. KOĎOUSKOVÁ. The future of the druzhba pipeline: as a StrategicChallengeforthe Czech Republic and Poland. Brno, 2012. ISBN 978-80-210-5926-9. Masarykova univerzita. SMEJKALOVÁ, E.: Analýza možnosti využití poznatků dálkového průzkumu Země pro detekci přítomnosti uhlovodíků v horninovém prostředí. Ostrava, 2015. Disertační práce. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava. LACNÁ, D.: Legislativa havarijního plánování při těžbě ropy a zemního plynu. Ostrava, 2014. Závěrečná práce rekvalifikačního studia. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Typy, hodnocení a otvírka ložisek přírodních uhlovodíků. Rozložení zásob ropy ve světě. Vývoj cen ropy. Kapitalizace a fúze ropných firem. Země OPEC a ostatní producenti. Způsoby těžby. Těžba samotokem, těžba lifty, mechanizované způsoby těžby. Stimulace přítoku k sondám (kyselinování, hydraulické štěpení). Druhotné a terciérní těžební metody. Hydrodynamické metody výzkumu kolektorských vrstev a sond. Podzemní opravy sond. Sběr, doprava a úprava kapalin a plynů. Vliv těžby ropy a zemního plynu na okolní životní prostředí. Možnosti využití starých vytěžených ložisek. Sanace starých zátěží. Ekonomické aspekty sanace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku