541-0992/02 – Těžba kapalin a plynů (TKP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem tohoto předmětu je naučit studenty orientovat se v různých typech ložisek uhlovodíků, navrhovat otvírku ložisek a projektovat vhodné těžební metody. Dalším cílem je ekonomické ohodnocení navržených těžebních metod včetně aplikace sekundárních a tercielních metod. To vše s ohledem na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Typy, hodnocení a otvírka ložisek přírodních uhlovodíků. Rozložení zásob ropy ve světě. Vývoj cen ropy. Kapitalizace a fúze ropných firem. Země OPEC a ostatní producenti. Způsoby těžby. Těžba samotokem, těžba lifty, mechanizované způsoby těžby. Stimulace přítoku k sondám (kyselinování, hydraulické štěpení). Druhotné a terciérní těžební metody. Hydrodynamické metody výzkumu kolektorských vrstev a sond. Podzemní opravy sond. Sběr, doprava a úprava kapalin a plynů. Vliv těžby ropy a zemního plynu na okolní životní prostředí. Možnosti využití starých vytěžených ložisek. Sanace starých zátěží. Ekonomické aspekty sanace.

Povinná literatura:

GUO, B., W. LYONS a A. GHALAMBOR. Petroleumproductionengineering. 1. Elsevier, 2007. ISBN 978-0-7506- 8270-1. 0-7506-8270-1. BUJOK, P.: Oil and Gas Reservoir Engineering, 2005, skripta VŠB-TU Ostrava, LAKE, L., W.: Enhanced Oil Recovery, 2002, Prentice Hall, New Jersey, GREEN Don W., WILLHITE, G., P.: Enhanced Oil Recovery, 2003, Society of Petroleum Engineers Richardson, Texas, AHMED, T., MEKINNEY, P.,D.: Advanced Reservoir Engineering, 2005

Doporučená literatura:

KOZÁR, P.: Těžba ropy a zemního plynu, sylabus PGS, MND a.s. Hodonín, 2003, VŠB-TU Ostrava, BITTNER, R., PAGÁČ, M.: Druhotné těžební metody, sylabus PGS, MND a.s. Hodonín, 2003, VŠB-TU Ostrava, ČERNOCH, F., B. DANČÁK a H. KOĎOUSKOVÁ. The future of the druzhba pipeline: as a StrategicChallengeforthe Czech Republic and Poland. Brno, 2012. ISBN 978-80-210-5926-9. Masarykova univerzita. SMEJKALOVÁ, E.: Analýza možnosti využití poznatků dálkového průzkumu Země pro detekci přítomnosti uhlovodíků v horninovém prostředí. Ostrava, 2015. Disertační práce. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava. LACNÁ, D.: Legislativa havarijního plánování při těžbě ropy a zemního plynu. Ostrava, 2014. Závěrečná práce rekvalifikačního studia. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Typy, hodnocení a otvírka ložisek přírodních uhlovodíků. 2. Rozložení zásob ropy ve světě. 3. Vývoj cen ropy. 4. Kapitalizace a fúze ropných firem. 5. Země OPEC a ostatní producenti. 6. Způsoby těžby. 7. Těžba samotokem, těžba lifty, mechanizované způsoby těžby. 8. Stimulace přítoku k sondám (kyselinování, hydraulické štěpení). 9. Druhotné a terciérní těžební metody. 10. Hydrodynamické metody výzkumu kolektorských vrstev a sond. 11. Podzemní opravy sond. Sběr, doprava a úprava kapalin a plynů. 12. Vliv těžby ropy a zemního plynu na okolní životní prostředí. 13. Možnosti využití starých vytěžených ložisek. 14. Sanace starých zátěží. 15. Ekonomické aspekty sanace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní