541-0996/02 – Physical Geodesy and Geophysics (HGF)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits10
Subject guarantorIng. Aleš Poláček, CSc.Subject version guarantorIng. Aleš Poláček, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POL06 Ing. Aleš Poláček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Fyzikální pole Země a jeho veličiny. Vlivy tíhového pole na úhlová a výšková měření. Fyzikální projevy geodynamických jevů. Aplikace geofyzikálních metod a interpretace výsledků pro účely inženýrské geodézie a důlního měřictví.

Compulsory literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

The study of recommended literature.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

......................................................

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner