541-0997/03 – Hydrochemie (HGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost intepretace hydrochemických dat, propojení souvislostí a identifikace závislostí mezi hydrochemickými parametry. Rozšíření znalostí o chování anorganických a organických polutantů ve vodách.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na seznámení s hydrogeochemickými systémy v přírodních vodách a v odpadních vodách. Navazuje na základní znalosti o hydrochemii a rozvíjí teoretické schopnosti řešit problémy koncentrací hlavních prvků, minoritních složek, stopových prvků a kontaminantů ve vodách. Seznamuje s praktickými problémy řešení analýzy vod.

Povinná literatura:

Krásný J. et al. (2013): Podzemní vody České republiky. ČGS Praha, 1 -1114.ISBN 978-80-7075-797-0. http://voda.gov.cz/portal

Doporučená literatura:

Pitter, Pavel. Hydrochemie. Nakladatelství VŠCHT, Praha: 1999. ISBN 9788070807019

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student by měl mít absolvován předmět hydrogeochemie v bakalářském nebo magisterském studiu, případně předmět instrumentální analytické metody.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Fyzikální vlastnosti vody a roztoků, chemické rovnováhy ve vodách, protolytické a srážecí rovnováhy, složení vod. Anorganické látky ve vodách: kovy alkalických prvků a alkalických zemin, halogenidy, dusíkaté látky ve vodách, fosforečnany, těžké kovy. Přirozené organické látky ve vodách (NOM), organické polutanty (PAHs, BTEX, AOX). Dělení jednotlivých druhů vod: přírodní, pitné, užitkové a provozní, odpadní, splaškové. Eutrofizace - příčina, koncentrace živin a chlorofylu, hodnocení ekotoxicity akvatických ekosystémů. Metody stanovení- hlavní indikátory eutrofizace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku