541-1001/01 – Kvartér (KVAR)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
NIE096 Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by měl student prokázat znalosti základních pojmů, pochopení základních procesů v kvartéru, být schopen vysvětlit geologické, klimatologické a obecně přírodní jevy a děje, které se v tomto období odehrávaly. Předmět také umožňuje porozumět problematice cyklických změn přírodního prostředí. Po porozumění jednotlivých souvislostí je student schopen využívat GIS a environmentální modely v problematice rekonstrukce přírodního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává základní představu o kvartéru. Zabývá se multidisciplinárně poměry a pochody v kvartéru, zejména geologickými, geomorfologickými a klimatickými oscilacemi a jejich odrazem v přírodním prostředí. Užším zaměřením předmětu je praktické využití poznatků formou projektu v GIS a environmentálních modelech. Předmět syntetizuje poznatky geologie, paleoklimatologie, geomorfologie, biologie a geoarchelogie.

Povinná literatura:

LOŽEK, V. (2011): Po stopách pravěkých dějů. O silách, které vytvářely naši krajinu. Praha, Dokořán. 184 s. ISBN 978-80-7363-301-1 RŮŽIČKOVÁ, E. et al. (2003): Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Praha, Česká geologická služba, 160 s. ISBN: 80-7075-600-4 ZEMAN, A., DEMEK, J. (1984): Kvartér: geologie a geomorfologie. 1. vyd. Praha, SPN, 192 s. GOUDIE D. E., PARKER A.S., ANDERSON A.G. (2007) : Global Environments through the Quaternary. Oxford University Press, 392 s. ISBN-13: 978-0-19-874226-5

Doporučená literatura:

SVOBODA, J. et al. (1994) : Paleolit Moravy a Slezska, Archeologický ústav AV ČR, Brno, 209 s. ISBN 80-901679-1-8 LOŽEK, V. (2011): Po stopách pravěkých dějů. O silách, které vytvářely naši krajinu. Praha, Dokořán. 184 s. ISBN 978-80-7363-301-1 LOŽEK, V. (2007): Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Praha, Dokořán, 198 s. ISBN: 978-80-7363-095-9 DAWSON, A. (1992): Ice Age Earth. Late Quaternary Geology and Climate. London, Routledge, 293 s. ISBN: 0-415-01566-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru jsou znalosti ověřování písemným testem. Předmět je ukončen písemnou/ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání všech správně vypracovaných zadání cvičení s aktivní účastí. Podmínkou konání zkoušky je splněný zápočet. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojem kvartér, různé přístupy k jeho vymezení 2. Dělení kvartéru 3. Milankovičovy cykly, kvartérní klimatické oscilace, Iversenův cyklus 4. Vliv dalších geografických a cirkulačních faktorů na klimatické oscilace (termohalinní výměník, vliv salinity středozemní oblasti a severního Atlantiku) 5. Hlavní geologické a geomorfologické procesy v kvartéru (pleistocén a holocén) 6. Glaciální, glacifluviální a glacilakustrinní sedimenty 7. Eolické sedimenty, význam spraší pro statigrafii kvartéru, pedogenetické procesy 8. Fluviální procesy v pleistocénu a holocénu, význam říčních teras (chronologie, geoarcheologie) 9. Vegetace v kvartéru (Turgajská flóra, vývoj fytocenóz během klimatických oscilací) 10. Fauna v kvartéru (antikvová fauna versus fauna chladných výkyvů, hlavní skupiny obratlovců a bezobratlých a jejich paleontologický a paleoekologický význam) 11. Holocén a chladné výkyvy na jeho počátku, atlantik jako klimatické optimum, vývoj LVS 12. Změny vlivu člověka na okolní přírodu během pleistocénu a holocénu, význam studia kvartéru a kenozoika pro problematiku globálních změn přírodního prostředí 13. Možnosti modelování změn přírodního prostředí a antropogenních vlivů s využitím GIS a numerických modelů I. (ArcGIS Spatial Analyst, IDRISI Land Change Modeler, GCM) 14. Možnosti modelování změn přírodního prostředí a antropogenních vlivů s využitím GIS a numerických modelů II. (SWAT, environmentální modely MIKE)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku