541-3001/02 – Konstrukce vrtných a těžebních zařízení (KVTZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je posluchače seznámit se základními funkčními celky vrtných souprav a základními pricipy fungování jednotlivých druhů těžebních zařízení. Absolvent bude mít základní přehled o technice a technologii vrtných a těžebních prací a bude tak schopen klasifikovat vrtné soupravy a stejně tak bude schopen rozpoznat způsob těžby ložisek uhlovodíků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní informace o konstrukci jednotlivých částí vrtných souprav (lehké, středně těžké a těžké vrtné soupravy). Jde zejména o vrtnou věž a vrtný poval, výplachové hospodářství, velín a další. Pozornost bude věnována i tzv. Top Drive.

Povinná literatura:

NGUYEN, J. P.: Drilling - Oil and Gas Field Development Techniques. Editions TECHNIP, Frace, 1996. ISBN: 978-2-7108-0689-9. PERRIN, D.: Well Completion and Servicing. Editions Technip, France, 1999. ISBN: 978-2-7108-0765-0. ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – I. díl Technika pro provádění vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN: 978-80-905737-0-3. ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – II. díl Základy technologie vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN: 978-80-905737-0-3.

Doporučená literatura:

MAZÁČ, J.: Hlubinné vrtání. Vybrané kapitoly pro obor 21-10-8. Skripta HGF VŠB Ostrava, 1991. KALUS, D. a kol.: Technika a technologie vrtání (vybrané kapitoly). Skripta PGS, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 1994. MAZÁČ, J.: Drilling Technologies. Skripta HGF VŠB-TU Ostrava, 1. vydání, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. PINKA, J., WITTENBERGER, G., ENGEL, J.: Dobývanie ložísk vrtmi. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicíc, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a následná diskuse na vybrané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Prezentace zvoleného odborného tématu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Způsoby hlubinného vrtání 2. Technika pro provádění vrtných prací 3. Základní parametry vrtných souprav a jejich dělení 4. Vrtné nástroje 5. Vrtná kolona 6. Pažnicová kolona 7. Cementace vrtů 8. Proplach vrtů 9. Vystrojení těžebních sond 10. Povrchová zařízení 11. Samovolné křivení vrtů 12. Speciální práce ve vrtech 13. Podzemní opravy sond 14. Další inovace vrtných souprav a vrtného zařízení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Součástí cvičení je průběžná práce na zadaném projektu, finální prezentování a odevzdání závěrečné zprávy. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Zkouška je složena z písemné, přípravné části a následné diskuse na zadaná témata. Znalosti jsou prověřovány v rozsahu přednášek a cvičení a uvedené odborné literatury.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho prezentování v dohodnutém termínu. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering HHV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering HHV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290005) Petroleum Engineering HHV P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering HHV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering HHV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290005) Petroleum Engineering HHV P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering HHV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering HHV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290005) Petroleum Engineering HHV P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering HHV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering HHV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290005) Petroleum Engineering HHV P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.