541-3003/02 – Mikropaleontologie v naftovém průmyslu (MNP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU41 prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají přehled o jednotlivých skupinách mikrofosilií, jejich morfologii a použití. Samostatně dokáží analyzovat vhodnost použité metody pro konkrétní materiál a účel.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je získání znalostí o skupinách mikrofosilií využívaných v naftovém průmyslu, možnostech jejich využití ve stratigrafii, hodnocení uhlovodíkového potenciálu a v paleoekologických analýzách.

Povinná literatura:

KVAČEK Z. a kol. Základy systematické paleontologie I. Karolinum Praha, 2000. POKORNÝ V. a kol. Všeobecná paleontologie. Univerzita Karlova Praha, 1992. BILAL U. HAQ, ANNE BOERSMA. Introduction to Marine Micropaleontology. Elsevier Science, 1998. JANSONIUS J. Palynology: principles and application. AASP Salt Lake City, 1996.

Doporučená literatura:

ARMSTRONG H.A. Microfossils. Wiley-Blackwell, 2005. BEAUDOIN A. B.; M. J. HEAD, The Palynology and Micropalaeontology of Boundaries. Geological Society of London, 2004. MARTIN, R.E. Environmental Micropaleontology. Springer-Verlag, New York, 2012. TRAVERSE A. Paleopalynology. Springer Netherlands, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatná práce na cvičeních, písemný test, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatná práce na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Mikropaleontologie - úvod 2. Řasy s anorganickou stěnou 3. Řasy s organickou stěnou 4. Akritarcha a chitinozoa 5. Foraminifery 6. Pyly a spory 7. Palynologie 8. Palynofacie 9. Palynofaciální analýza 10. Metody určování tepelné přeměny organické hmoty 11. Kerogen – vznik, klasifikace. 12. Mikropaleontologie v ropném průmyslu. 13. Mikropaleontologie a stratigrafie. 14. Jiné metody studia organických facii. OAE – oceánské anoxické eventy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Povinná účast na cvičeních v rozsahu 65%. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Nepovinná účast na cvičeních. Korektní vypracování a odevzdání zadaných úloh, písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.