541-3004/02 – Petrofyzikální parametry ložisek uhlovodíků (PFPLU)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Michal Matloch Porzer, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POR041 Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač bude rozumět hornině, jejím hydraulickým, mechanickým a dalším fyzikálním projevům v praxi. Bude tak schopen analyzovat horninu pro účely řešení inženýrských úloh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchač bude seznámen se základními parametry, které ovlivňují fyzikální projevy hornin při jejich laboratorním a geofyzikálním výzkumu. Modely, kterými se horniny interpretují na základě terénního či laboratorního výzkumu, jako nedílná součást těžby uhlovodíků.

Povinná literatura:

CRAIN, E. R.: Log Analysis Handbook. Tulsa, Oklahoma: PennWel, 1986. Fundamentals of Rock Properties.: Aberdeen: Core Laboratories UK Ltd, 2002. KOBR, M.: Petrofyzika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 134 s. ISBN 8071843393. MAREŠ S. a kol.: Úvod do užité geofyziky. SNTL, Praha. 1990. ISBN 80-0300427-6.

Doporučená literatura:

BAKER, YARRANTON A JENSEN. Reservoir Engineering and Characterization. Elsevier, 2015. DOI: 10.1016/C2011-0-05566-7. ISBN 9780128018118. GRUNTORÁD, J. a kol.: Principy metod užité geofyziky. SNTL. Praha, 1985, 190 s. CANNON, S.: Petrophysics: a practical guide. Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell, 2016. ISBN 978-1-118-74674-5. YANG, S.: Fundamentals of petrophysics. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN 978-3-662-55028-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí, test, projekt, zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Docházka, splnění minimálního bodového hodnocení testu, odevzdání projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pórové prostory v horninách 2. Propustnost hornin 3. Vztahy mezi porozitou a propustností 4. Mechanické vlastnosti hornin 5. Relativní propustnost 6. Testování sond 7. Karotáž 8. Smáčivost hornin 9. Analýza vrtného jádra 10. Teplota 11. Fyzika hornin 12. Inženýrské úlohy v ložiscích uhlovodíků 13. Geneze ložisek uhlovodíků 14. Shrnutí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290005) Petroleum Engineering HTU P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290005) Petroleum Engineering HTU P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290005) Petroleum Engineering HTU P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.