541-3005/02 – Teorie proudění fluid v pórovém prostředí (TPFPP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Michal Matloch Porzer, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POR041 Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi se seznámí s horninou, jako vícefázovým prostředím. Budou schopni teoreticky i prakticky analizovat hydraulické vlastnosti hornin a řešit některé úlohy proudění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchač bude uveden do typů proudění v horninovém prostředí v úlohách ropného inženýrství. Součástí bude seznámení se základy jeho fyziky a matematickým aparátem k jeho popisu a studiu. Bude dán důraz na propojení těchto základů s geologickými obory a položeny základy simulace základních úloh.

Povinná literatura:

BUJOK, Petr. Podzemní hydraulika I. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1984. VALENTOVÁ, Jana. Hydraulika podzemní vody. 4. přepracované vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2018. ISBN 978-80-01-06483-2. SCHEIDEGGER, Adrian E. The physics of flow through porous media. 3d ed. Buffalo [N.Y.]: University of Toronto Press, [1974]. ISBN 0-8020-1849-1. BEAR, Jacob. Dynamics of Fluids in Porous Media. Dover Publications. [1988]. ISBN 978-0486656755.

Doporučená literatura:

BUJOK, Petr. Podzemní hydraulika I. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1988. MLS, Jiří. Hydraulika podzemní vody. Praha: České vysoké učení technické, 1984. Kolektiv autorů. Podzemní hydraulika: vybrané kapitoly z hydrostatiky, hydrodynamiky a podzemní hydrauliky. 1984. SONG H. (2018) Fundamentals of Fluid Mechanics Through Porous Media. In: Engineering Fluid Mechanics. Springer, Singapore

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí, test, projekt, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Docházka, splnění minimálního bodového hodnocení testu, odevzdání projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. porezni prostředí a tekutiny v horninach 2. charakteristiky horninového prostředí 3. charakteristiky tekutin a charakter proudění 4. Rovnice kontinuity 5. Konstitutivní zákony 6. Ustálené proudění v porézním prostředí 7. Dvou a trojrozměrné ustálené proudění 8. Neustálené proudění 9. Použití modelů – dopředné a zpětné úlohy v ložiskovém inženýrství 10. Dvoufázové nemísitelné proudění 11. systémy voda-ropa 12. systémy voda/ropa – plyn 13. základy numerické simulace proudění tekutin 14. Metoda konečných prvků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0532A330041) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.