541-3006/04 – Úvod do těžby uhlovodíků (UTU)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
POR041 Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání základních vědomostí o technických prostředcích, technologiích a metodách otvírky, těžby, úpravy a distribuce ropy a plynu. Cílem je poskytnout studentům celkový přehled o problematice, kdy jednotlivé dílčí disciplíny budou detailně probrány v rámci specifických předmětů navazujícího studia. Součástí předmětu úvod do těžby uhlovodíků bude rovněž představení elementárních manažerských postupů řízení projektů těžby uhlovodíků včetně analýzy bezpečnostních a environmentálních rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Student bude seznámen s vytěžitelností ložisek, s metodami těžby ropy a plynu a získá přehled v technických zařízeních a technologických procesech těžby ropy a plynu, v průzkumu a těžbě na pevnině a na moři. Student se seznámí s problematikou životnosti ložisek, výpočet zásob ropy a plynu, s těžebním zařízení, hlubinnými čerpadly. Součástí předmětu bude rovněž představení elementárních manažerských postupů řízení projektů těžby uhlovodíků včetně analýzy bezpečnostních a environmentálních rizik a důležitost průzkumu a těžby ropy a plynu pro rozvinuté ekonomiky.

Povinná literatura:

ZEMAN V., BUJOK P., KLEMPA M., PINKA J.: Technologie těžby – skripta pro střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou, Ostrava, 2011. COSSÉ, R.: Basics of Reservoir Engineering. Oil and Gas Field Development Techniques. Éditions Technip, Paris, 1993. GUO,B., LYONS, W.,CHALAMBOR, A.: Petroleum Production Engineering. A computer assisted Approach, Elsevier Inc. 2017. FANCHI, JOHN R. CHRISTIANSEN, RICHARD L.: Introduction to Petroleum Engineering. John Wiley & Sons, 2017.

Doporučená literatura:

ZEMAN, V., PINKA, J., KLEMPA M., STRUNA J.: Technika a technologie vrtných prací, I díl, Ostrava 2014. ZEMAN, V. PINKA, J., KLEMPA M., STRUNA J.: Technika a technologie vrtných prací, II díl, Ostrava 2014. DEVOLD, H.: Oil and gas production handbook. An introduction to oil and gas production, transport, refining and petrochemical industry, Edition 3, Oslo 2013. EL‐REEDY, M.: Project Management in the Oil and Gas Industry, 2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Výuka předmětu nezahrnuje e-learning.

Další požadavky na studenta

Povinnná účast na cvičeních v rozsahu min. 75% za semestr. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod, historie těžby ropy a plynu, úloha využívání ropy a plynu v ekonomice. 2.Vlastnosti ropy a plynu, vytěžitelnost ložisek, typy těžebních režimů a metody těžby ropy a plynu. 3.Přehled technických zařízení a technologických procesů těžby ropy a plynu. Průzkum a těžba na pevnině a na moři. 4.Typické průběhy produkce těžby ropy a plynu, životnost ložisek, výpočet zásob ropy a plynu. 5.Průzkumné a těžební vrty, jejich konstrukce, realizace a provoz. 6.Těžební zařízení, hlubinná čerpadla. 7.Podzemní opravy sond – příčiny poškození sond, technika a technologie údržby a oprav. 8.Metody zvyšování vytěžitelnosti ložisek – druhotné a terciérní metody těžby. 9.Zařízení pro sběr, úpravu a dopravu ropy a plynu. Potrubí a související armatury. 10.Měření množství a kvality ropy a plynu, skladování ropy a plynu. 11.Nekonvenční zdroje ropy a plynu – břidlicový plyn, ropné písky, plyn z uhelných slojí, hydráty metanu. 12.Účinky těžby ropy a plynu na životní prostředí. 13.Řízení projektů průzkumu a těžby ropy a plynu – projektový management. 14.Řízení rizik při realizaci projektů průzkumu a těžby ropy a plynu, bezpečnost a hygiena práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: attendance at lectures recommended, other forms of teaching min. 75% účast na přednáškách doporučená, na ostatních formách výuky min. 75%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na dohodnutých řízených konzultacích 100%. Zpracování seminárních prací podle zadání. Prezentace výsledků seminárních prací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.