541-3007/02 – Havárie vrtných a těžebních zařízení (HVTZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje studenty s možnými technickými poruchami a haváriemi, které se vyskytují během procesů vrtání a těžby kapalných a plynných uhlovodíků. Předmět zahrnuje přehled potenciálních technických a technologických rizik, preventivní a aktivní metody jejich řízení, způsoby řešení typových technologických poruch a havárií a rozbor dopadů nejzávažnějších havárií na ekonomiku, bezpečnost a životní prostředí. Součástí předmětu jsou i vybrané části, týkající se souvisejících právních předpisů a příslušné havarijní dokumentace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Provozní poruchy a havárie, obecné právní požadavky na řízení rizik při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Havarijní plány. Zdroje havárií při vrtání a těžbě. Báňská záchranná služba. Havárie a jejich řešení - vrtné nářadí a vrtné nástroje, vyhrazená technická zařízení, ostatní strojní zařízení. Tlakové vztahy ve vrtu. Zmáhání tlakových projevů ve vrtu. Úloha vrtné osádky při řešení havarijních stavů. Pojem havárie a provozní porucha v plynárenství.Ekonomické a ekologické dopady havárií při vrtání a těžbě uhlovodíků.

Povinná literatura:

ZEMAN, V. PINKA, J., KLEMPA M., STRUNA J.: Technika a technologie vrtných prací, I díl, Ostrava 2014, ISBN: 978-80-905737-0-3 ZEMAN, V. PINKA, J., KLEMPA M., STRUNA J.: Technika a technologie vrtných prací, II díl, Ostrava 2014, ISBN: 978-80-905737-1-0 LYONS, W.: Drilling Equipment and Operations. Gulf Professional Publishing; 1 edition (2009). ISBN-10: 1856178439, ISBN-13: 978-1856178433 ROBELLO S., XIUSHAN LIU: Advanced drilling engineering, Gulf Publishing Company 2009, ISBN-13: 978-1933762340

Doporučená literatura:

SCHNEIDERWIND, J.: Hloubení vrtů na ropu a zemní plyn, MND Hodonín, 1988 SCHNEIDERWIND, J.: Problematiky havárií pri hlbení vrtov na naftu a plyn, Košice 1978 ADC Deepwater Well Control Guidelines 2nd Ed. Published by: IADC, 2015. ISBN: 978-0-9915095-2-2 GRACE, R.: Advanced Blowout and Well Control. Gulf Professional Publishing (1994),ISBN-10: 088415260X,ISBN-13: 978-0884152606

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách. Aktivní účast na cvičeních. Zpracování dílčích prezentací v rámci cvičení podle zadání. Zpracování individuální nebo kolektivní seminární práce. Udělení zápočtu. Závěrečná zkouška.

E-learning

Součástí výuky není e-learning.

Další požadavky na studenta

Povinná účast na cvičeních minimálně 75% celkové doby cvičení za semestr.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Pojmy provozní porucha a havárie, obecné právní požadavky na ¨řízení rizik při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, havarijní plány a související provozní dokumentace 2.Zdroje havárií při vrtání a těžbě - úvod, báňská záchranná služba 3.Havárie a jejich řešení - vrtné nářadí a vrtné nástroje 4.Havárie a jejich řešení – vyhrazená technická zařízení tlaková, plynová, zdvíhací a elektrická 5.Havárie a jejich řešení – strojní celky – motory, čerpadla, ostatní strojní zařízení 6.Tlakové vztahy ve vrtu, tlaky horninových formací v zemské kůře 7.Zmáhání tlakových projevů ve vrtu 8.Speciální problémy při vrtání a těžbě – podzemní erupce, pístové efekty 9.Úloha vrtné osádky při řešení havarijních stavů – školení, havarijní poplachy 10.Specifická rizika při vrtání geotermálních vrtů 11.Pojem havárie a provozní porucha v plynárenství – těžební, distribuční a přepravní plynovody, kompresory, 12.Případová studie I - Deepwater Horizon 13.Případová studie II – vybrané příklady 14.Ekonomické a ekologické dopady havárií při vrtání a těžbě uhlovodíků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních v rozsahu min. 75% za semestr. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.