541-3007/03 – Havárie vrtných a těžebních zařízení (HVTZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje studenty s možnými technickými poruchami a haváriemi, které se vyskytují během procesů vrtání a těžby kapalných a plynných uhlovodíků. Předmět zahrnuje přehled potenciálních technických a technologických rizik, preventivní a aktivní metody jejich řízení, způsoby řešení typových technologických poruch a havárií a rozbor dopadů nejzávažnějších havárií na ekonomiku, bezpečnost a životní prostředí. Součástí předmětu jsou i vybrané části, týkající se souvisejících právních předpisů a příslušné havarijní dokumentace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Provozní poruchy a havárie, obecné právní požadavky na řízení rizik při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Havarijní plány. Zdroje havárií při vrtání a těžbě. Báňská záchranná služba. Havárie a jejich řešení - vrtné nářadí a vrtné nástroje, vyhrazená technická zařízení, ostatní strojní zařízení. Tlakové vztahy ve vrtu. Zmáhání tlakových projevů ve vrtu. Úloha vrtné osádky při řešení havarijních stavů. Pojem havárie a provozní porucha v plynárenství.Ekonomické a ekologické dopady havárií při vrtání a těžbě uhlovodíků.

Povinná literatura:

ZEMAN, V. PINKA, J., KLEMPA M., STRUNA J.: Technika a technologie vrtných prací, I díl, Ostrava 2014, ISBN: 978-80-905737-0-3 ZEMAN, V. PINKA, J., KLEMPA M., STRUNA J.: Technika a technologie vrtných prací, II díl, Ostrava 2014, ISBN: 978-80-905737-1-0 LYONS, W.: Drilling Equipment and Operations. Gulf Professional Publishing; 1 edition (2009). ISBN-10: 1856178439, ISBN-13: 978-1856178433 ROBELLO S., XIUSHAN LIU: Advanced drilling engineering, Gulf Publishing Company 2009, ISBN-13: 978-1933762340

Doporučená literatura:

SCHNEIDERWIND, J.: Hloubení vrtů na ropu a zemní plyn, MND Hodonín, 1988 SCHNEIDERWIND, J.: Problematiky havárií pri hlbení vrtov na naftu a plyn, Košice 1978 ADC Deepwater Well Control Guidelines 2nd Ed. Published by: IADC, 2015. ISBN: 978-0-9915095-2-2 GRACE, R.: Advanced Blowout and Well Control. Gulf Professional Publishing (1994),ISBN-10: 088415260X,ISBN-13: 978-0884152606

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, zápočtový test, předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem.

E-learning

Součástí výuky předmětu není e-learning.

Další požadavky na studenta

Povinná účast na cvičeních minimálně 75% celkové doby cvičení za semestr.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Pojmy provozní porucha a havárie, obecné právní požadavky na ¨řízení rizik při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, havarijní plány a související provozní dokumentace 2.Zdroje havárií při vrtání a těžbě – úvod, báňská záchranná služba 3.Havárie a jejich řešení – vrtné nářadí a vrtné nástroje 4.Havárie a jejich řešení – vyhrazená technická zařízení tlaková, plynová, zdvíhací a elektrická 5.Havárie a jejich řešení – strojní celky – motory, čerpadla, ostatní strojní zařízení 6.Tlakové vztahy ve vrtu, tlaky horninových formací v zemské kůře 7.Zmáhání tlakových projevů ve vrtu 8.Speciální problémy při vrtání a těžbě – podzemní erupce, pístové efekty 9.Úloha vrtné osádky při řešení havarijních stavů – školení, havarijní poplachy 10.Specifická rizika při vrtání geotermálních vrtů 11.Pojem havárie a provozní porucha v plynárenství – těžební, distribuční a přepravní plynovody, kompresory, 12.Případová studie I – Deepwater Horizon 13.Případová studie II – vybrané příklady 14.Ekonomické a ekologické dopady havárií při vrtání a těžbě uhlovodíků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních min. 75%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na dohodnutých řízených konzultacích 100%. Zpracování seminárních prací podle zadání. Prezentace výsledků seminárních prací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.