541-3010/01 – Mechanika kapalin v ropném inženýrství (MKRI)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Michal Matloch Porzer, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POR041 Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu bude seznámen s hlavními aspekty mechaniky tekutin v ropném inženýrství. Bude schopen analyzovat reálné problémy a aplikovat inženýrský aparát pro jejich studium a řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představí různé typy tekutin v ropném inženýrství v různých fázích ložiskových prací. Nedílnou součástí jsou ložiskové tekutiny, vrtný výplach, cement a další, které jsou užívány při vystrojení, těžně a opravách sond.

Povinná literatura:

CAENN, R., DARLEY, H.C.H. and GRAY, G.R. Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids. Elsevier, 2017. DOI: 10.1016/C2015-0-04159-4. ISBN 9780128047514. LAKE, Larry W. a John R. FANCHI. Petroleum engineering handbook. Richardson, TX: Society of Petroleum Engineers, 2007. ISBN 978-1-55563-126-0. NELSON, E.B. Well Cementing. Elsevier Science. 1990. ISBN 9780080868868. RACHINSKI,M.Z. and KERIMOV, V.Y. Fluid Dynamics of Oil and Gas Reservoirs. Wiley-Scrivener. 2015. ISBN 978-1118998267.

Doporučená literatura:

BUJOK, P., BITTNER, R., DORDA, P.: Těžba a vtlačování tekutin (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1994 MITCHELL, Robert F., Stefan MISKA a Bernt Sigve AADNØY. Fundamentals of drilling engineering. Richardson, TX: Society of Petroleum Engineers, 2011. SPE textbook series, v. 12. ISBN 978-1-55563-207-6. MCCAIN, William D. The properties of petroleum fluids. 2nd ed. Tulsa, Okla.: PennWell Books, c1990. ISBN 978-0878143351. FINK, Johannes Karl. Petroleum engineer's guide to oil field chemicals and fluids. Second Edition. Amsterdam: Elsevier, [2015]. ISBN 9780128037348.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Docházka, splnění minimálního bodového hodnocení testu, odevzdání projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 2. Tekutiny v ropném inženýrství 3. Proudění v porźním prostředí 4. Vícefázové proudění 5. Mísitelné proudění 6. Vrtný výplach 7. Cementace vrtu 8. PVT analýza 9. Proudění v potrubí 10. Stabilita sondy 11. Transport vrtné drti 12. Proudění plynu 13. Rizika spojená s tekutinami 14. Případové studie a shrnutí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na 70% cvičení a splnění 100% zadaných úkolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro získání zápočtu je student povinen nejpozději do konce výuky v daném semestru vypracovat zápočtová zadání dle specifikací vyučujícího. Student není povinen cvičení navštěvovat. Detaily zadání sdělí vyučující. Ke zkoušce se student připraví samostatně studiem materiálů zadaných vyučujícím. Student zkoušku vykoná prezenčně v rámci řádně vypsaného zkušebního termínu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.