541-3011/01 – Modelování a simulace těžebních procesů (MSTP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Michal Matloch Porzer, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POR041 Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači se seznámí se základy ložiskové simulace. Budou schopni ocenit přínos modelu ložiska, navrhnout rozsah a typ simulace a realizovat jednoduché modely na základě účelu a dostupných dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti budou uvedeni do těžebních procesů a jejich fyzikálním principům. Ty se naučí matematicky popsat a poznat z aplikačního hlediska na základě geologických predispozic. Budou rozšířeny znalosti numerických metod simulace těžebních úloh v ropném inženýrství.

Povinná literatura:

ERTEKIN, T., SUN, Q. and ZHANG, J. Reservoir Simulation: Problems and Solutions. SPE. 2019. ISBN 978-1-61399-693-5. FANCHI, John R. Principles of applied reservoir simulation. 4th edition. Cambridge, MA: Elsevier, 2018. ISBN 978-0128155639. CHEN, Z. Reservoir Simulation: Mathematical Techniques in Oil Recovery. Society for Industrial and Applied Mathematics. 2007. ISBN 9780898716405. ISLAM, R. et al. Advanced petroleum reservoir simulation: towards developing reservoir emulators. Wiley-Scrivener. 2016. ISBN 1119038510.

Doporučená literatura:

GILMAN, James R. a Chet OZGEN. Reservoir simulation: History matching and forecasting. Richardson, TX: Society of Petroleum Engineers, [2013]. ISBN 9781613992920. TORSETER, O.: Experimental reservoir engineering laboratory work book. NTNU. 2000. SATTER, Abdus a Ghulam M. IQBAL: Reservoir engineering: the fundamentals, simulation, and management of conventional and unconventional recoveries. Amsterdam: Elsevier, [2016]. ISBN 978-0128002193. LIE K.A.: An Introduction to ReservoirSimulation Using MATLAB. SINTEF. 2016.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Docházka, splnění minimálního bodového hodnocení testu, odevzdání projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Uvod do modelování 2. Ložiskové parametry 3. Statický model I. 4. Statický model II. 5. Dynamický model 6. Řídící rovnice 7. Konstitutivní vztahy 8. Numerické metody I. 9. Numerické metody II. 10. Homogenní póry 11. Heterogenní póry 12. Black oil model 13. Grid a definice ložiska 14. Obrácená úloha aproximace těžební minulosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na 70% cvičení a splnění 100% zadaných úkolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro získání zápočtu je student povinen nejpozději do konce výuky v daném semestru vypracovat zápočtová zadání dle specifikací vyučujícího. Student není povinen cvičení navštěvovat. Detaily zadání sdělí vyučující. Ke zkoušce se student připraví samostatně studiem materiálů zadaných vyučujícím. Student zkoušku vykoná prezenčně v rámci řádně vypsaného zkušebního termínu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.