541-3012/01 – Pažení a cementace vrtů (PCV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač bude schopen správně nadimenzovat potřebný počet pažnicových kolon a bude schopen navrhnout vhodnou cementaci. Rovněž bude shopen definovat požadavky na cementační práce. 1. Úvod do problematiky. 2. Pažnice – účely pažení, druhy pažnic. 3. Konstrukce vrtu. 4. Složení pažnicové kolony. 5. Technologie vyztužování pažnicovými kolonami. 6. Práce pažnicové kolony ve vrtu. 7. Cementační práce – obecné předpoklady cementačních prací. 8. Cementy a jejich vlastnosti. 9. Metody cementace. 10. Výpočet cementace. 11. Cementace mezikruží zapaženého vrtů. 12. Cementace izolačních a úhybových mostků. 13. Opravné tlakové cementace. 14. Rizika degradace cementů a pažnic.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základy cementace a pažení. Pažení a cementace představuje složitý komplex problémů, které je nutné řešit. Jde zejména o typ, rozměr, jakost, způsob zapouštění, metoda cementace mezikruží aj. Posluchač získá po absolvování tohoto předmětu ucelený obraz všech kroků nutných pro bezpečný provoz hlubinných sond.

Povinná literatura:

ZEMAN V., BUJOK P., KLEMPA M., PINKA J.: Technologie těžby – skripta pro střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou, Ostrava 2011. DEVOLD, H, : Oil and gas production handbook. An introduction to oil and gas production, transport, refining and petrochemical industry, Edition 3, Oslo 2013. GUO, LYONS, CHALAMBOR: Petroleum Production Engineering. A computer assisted Approach, Elsevier Inc. 2017, ISBN 13: 978-0-7506-8270-1. PERRIN, D.: Well Completion and Servicing. Oil and Gas Field Development Techniques, France, 1999. ISBN: 978-2-7108-0765-0.

Doporučená literatura:

ROBELLO S. , XIUSHAN LIU: Advanced drilling engineering, Gulf Publishing Company 2009, ISBN-13: 978-1933762340. COSSÉ R.. Basics of reservoir engineering, Editions Technip, Paris 1993, ISBN 2-7108-0630-4. ĎURICA, D.; SUK, M.: Vrty v geologické praxi. Moravské zemské muzeum, Brno 2011. ISBN 978-80-7028-381-3. LYONS, W. C.: Air and Gas Drilling Manual – Applications for Oil and Gas Recovery Wells and Geothermal Fluids Recovery Wells. Elsevier, USA, 2009. ISBN 978-0-12-370895-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách i cvičeních, diskuse na zvolené téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky. 2. Pažnice – účely pažení, druhy pažnic. 3. Konstrukce vrtu. 4. Složení pažnicové kolony. 5. Technologie vyztužování pažnicovými kolonami. 6. Práce pažnicové kolony ve vrtu. 7. Cementační práce – obecné předpoklady cementačních prací. 8. Cementy a jejich vlastnosti. 9. Metody cementace. 10. Výpočet cementace. 11. Cementace mezikruží zapaženého vrtů. 12. Cementace izolačních a úhybových mostků. 13. Opravné tlakové cementace. 14. Rizika degradace cementů a pažnic.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní