541-3013/01 – Nekonvenční typy ložisek uhlovodíků (NTLU)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GER0092 doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
POR041 Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
OPL011 RNDr. Vladimír Opletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s nekonvenčními zdroji ropy a plynu. Poskytnout jim dostatečný přehled o způsobech průzkumu, těžby, přepravy, distribuce a využívání těchto netradičních zdrojů energie. Součástí předmětu je geologická část, technická část a úvod do části ekonomické. Jsou zde uvedeny základní manažerské postupy při řízení projektů průzkumu a těžby a studenti jsou seznámeni s environmentálními a bezpečnostními riziky. Absolvent prokáže technické a ekonomické znalosti z oblasti realizace projektů průzkumu a těžby netradičních zdrojů uhlovodíků. Absolvent umí řešit projekční, provozní, bezpečnostní, environmentální a základní ekonomické úlohy, které se v rámci výše uvedených projektů vyskytnou.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Konvenční a nekonvenční zdroje ropy a plynu, jejich přehled a postavení v těžebním průmyslu. Ropné písky. Metanové hydráty. Těžba metanu v kontextu uhelného hornictví (CMM, AMM, CBM, AMM). Břidlicový plyn. Spalování zemního plynu in situ. Kogenerace. Ukládání energie pomocí plynu. Plyn v dopravě. Vrtná technika a technologie. Způsoby úpravy ropy a plynu, získaných z nekonvenčních zdrojů. Řízení projektů průzkumu a těžby ropy a plynu z netradičních zdrojů. Ekonomická analýza projektu a řízení projektů. Úvod do systémů řízení kvality, řízení rizik.

Povinná literatura:

AHMED, U., MEEHAN, N.: Unconventional Oil and Gas Resources: Exploitation and Development (Emerging Trends and Technologies in Petroleum Engineering) 1st Edition. CRC Press; 1 edition (June 14, 2016). ZEE MA, Y., HOLDTICH, S.: Unconventional Oil and Gas Resources Handbook: Evaluation and Development 1st Edition. Gulf Professional Publishing; 1 edition (2015). BANERJEE, D.: Oil Sands, Heavy Oil & Bitumen: From Recovery to Refinery. PennWell Corp. (2012). LETCHER, T. M.: Future Enerfgy: Improved, Sustainable,and Clean Options for our Planet. Elsevier, Linacre House, Jordan Hill Oxford OX2 8DP, UK 2008. ISBN:978-0-08-054808-1

Doporučená literatura:

HEMZA, P.: Podmínky výskytu hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje ve vybraných částech české části hornoslezské pánve. Ostrava, 2005. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. HEMZA, P., SIVEK, M., JIRÁSEK, J.: Factors influencing the methane content of coal beds of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic. 2009. DOI: 10.1016/j.coal.2009.04.003. ISSN 0166-5162. KONÍČEK, J.: Využití odpadního tepla kogeneračních jednotek v ORC[online]. Ostrava, 2013 [cit. 2019-08-27]. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. EL‐REEDY, M.: Project Management in the Oil and Gas Industry, ISBN-13: 978-1119083610

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Součástí výuky předmětu není e-learning.

Další požadavky na studenta

Minimální účast na cvičeních 75% za semestr.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Konvenční a nekonvenční zdroje ropy a plynu ve světě. Rozdíly mezi tradičními a nekonvenčními zdroji, výhody a nevýhody jednotlivých typů ložisek. Historie a význam jejich využívání. 2.Přehled jednotlivých typů nekonvenčních zdrojů ropy a plynu. Ropné písky. Metanové hydráty. 3.Přehled jednotlivých typů nekonvenčních zdrojů ropy a plynu. Těžba metanu v kontextu uhelného hornictví (CMM, AMM, CBM, AMM). 4.Přehled jednotlivých typů nekonvenčních zdrojů ropy a plynu. Břidlicový plyn, jeho těžba, úprava, doprava a využití. 5.Netradiční způsoby využívání nekvalitního zemního plynu. Spalování zemního plynu in situ. Kogenerace. Ukládání energie pomocí plynu. Plyn v dopravě. 6.Specifika projektů průzkumu a těžby netradičních zdrojů ropy a plynu. Vrtná technika a technologie. Způsoby úpravy ropy a plynu, získaných z nekonvenčních zdrojů. 7.Řízení projektů těžby ropy a plynu z netradičních zdrojů, způsoby jejich sledování a vyhodnocování, studie proveditelnosti. 8.Ekonomická analýza projektu – úvod, základní metodiky investičních výpočtů. 9.Ekonomická analýza projektů těžby ropy a plynu z nekonvenčních zdrojů – metody prognóz výnosů a nákladů, citlivostní analýzy, vyhodnocení investičních indikátorů. 10.Časové plánování projektů – metody a techniky, specifika, rizika. 11.Řízení nákladů projektu obecně, specifika řízení nákladů u projektů těžby ropy a plynu. 12.Zabezpečení zdrojů pro realizaci projektů těžby ropy a plynu – finance, personalistika, materiál, služby. 13.Úvod do systémů řízení kvality – obecné zásady, současné metody a způsoby řízení. Řízení kvality projektů těžby ropy a plynu – specifika a rizika 14.Management rizik projektů těžby ropy a plynu – rizika finanční, nedostupnosti zdrojů, technická, kontraktační. Rizika bezpečnostní a environmentální

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních v rozsahu min. 75% za semestr. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na dohodnutých řízených konzultacích 100%. Zpracování seminárních prací podle zadání. Prezentace výsledků seminárních prací.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.