541-3014/01 – Podzemní opravy sond (POS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s provozem těžebních a vtlačně odběrových sond a s požadavky na jejich provoz a údržbu. Součástí výuky je definice typů, rozsahu a četnosti standardních operací oprav a údržby sond na ropných, plynových ložiscích a na podzemních zásobnících plynu. Dále je výuka zaměřena na možné neplánové opravy sond a rovněž tak na moderní metody zvyšování vytěžitelnosti ropy a plynu prostřednictvím technických zásahů do vystrojení sond. Studenti se seznámí se základními příčinami poruch na těžebních a vtlačně odběrových sondách a s metodami jejich řešení. U plánovaných operací se seznámí s metodikou alokování nezbytných zdrojů a kapacit pro opravárenské zásahy. U neplánovaných poruch se seznámí se způsobem analýzy jejich příčin a možnými způsoby jejich odstranění. Dále se seznámí se způsoby likvidace vrtů a se specifickými problémy u geotermálních vrtů. Získají elementární informace o systémech řízení kvality a souvisejících rizik. Absolventi prokáží znalosti z oblastí standardní údržby, oprav a provozu plynových a ropných sond, znalosti potřebné techniky a technologie údržby pro řádný provoz sond. Absolventi umí identifikovat charakter problému na dané sondě, najít příčinu poruchy a podílet se na projektu a realizaci technického zásahu opravy nebo údržby.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Těžební a vtlačně odběrové sondy – základní typy. Opravy a údržba – plánování nezbytných zdrojů pro plynulý provoz hlubinných těžebních a vtlačně odběrových sond. Vrtné soupravy pro podzemní opravy sond. Vystrojení sond pro těžbu ropy a plynu, těžební zařízení. Příčiny poškození a důvody opotřebení podzemního těžebního zařízení sond. Základní typy oprav a základní procesy údržby sond. Metody zvyšování těžebního výkonu. Moderní metody oprav a údržby sond a otvírek nových těžebních obzorů. Bezpečnostní předpisy a standardní operační postupy při podzemních opravách sond, havarijní plány. Likvidace vrtů a sond. Zahlazování následků hornické činnosti. Projektování oprav sond. Specifické problémy a požadavky na opravy a údržbu u geotermálních vrtů. Systémy řízení kvalitya řízení bezpečnostních a environmentálních rizik.

Povinná literatura:

BUJOK, P., HOLÁŇ, J., KUMANOV, K., STEINER, J.: Provoz podzemních zásobníků plynu (vybrané kapitoly). Skripta pro postgraduální studium v oboru Zřizování a provoz podzemních zásobníků plynu, Ostrava 1985. BUJOK, P., OBRUČA, M.: Metody zvyšování propustnosti kolektorských vrstev. Sylabus pro rekvalifikační a inovační kurz v oboru Uskladňování plynů a kapalin v kolektorských vrstvách, Ostrava 1995. COSSÉ R.. Basics of reservoir engineering, Editions Technip, Paris 1993, ISBN 2-7108-0630-4 LYONS, W., CARTER, T., LAPEYROUSE, N.: Formulas and Calculations for Drilling, Production, and Workover: All the Formulas You Need to Solve Drilling and Production Problems. Gulf Professional Publishing; 4 edition (2015). ISBN-10: 0128034173, ISBN-13: 978-0128034170.

Doporučená literatura:

ZEMAN, V. PINKA, J., KLEMPA M., STRUNA J.: Technika a technologie vrtných prací, I díl, Ostrava 2014, ISBN: 978-80-905737-0-3. ZEMAN, V. PINKA, J., KLEMPA M., STRUNA J.: Technika a technologie vrtných prací, II díl, Ostrava 2014, ISBN: 978-80-905737-1-0. CRUMPTON, H.: Well Control for Completions and Interventions. Gulf Professional Publishing 2018, ISBN: 9780081001967, ISBN: 9780081022870. GUO, B, LYONS, W, CHALAMBOR, A.: Petroleum Production Engineering. A computer assisted Approach, Elsevier Inc. 2017, ISBN 13: 978-0-7506-8270-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Součástí výuky není e-learning.

Další požadavky na studenta

Povinnná účast na cvičeních v rozsahu min. 75% za semestr.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Těžební a vtlačně odběrové sondy – základní typy pro těžbu specifických ložisek uhlovodíků (standardní ropná a plynová ložiska, PZP, nekonvenční ložiska plynu, geotermální vrty), režimy provozu. 2. Opravy a údržba – obecné plánování oprav v rámci řízení nákladů těžební společnosti. Plánování technických, finančních a personálních zdrojů a kapacit, nezbytných pro plynulý provoz hlubinných těžebních a vtlačně odběrových sond. 3. Vrtné soupravy pro podzemní opravy sond, jejich technické vybavení a technologie provádění samotných oprav. 4. Vystrojení sond pro těžbu ropy a plynu, těžební zařízení – čerpadla, vybavení ústí těžebních sond. 5. Příčiny poškození a důvody opotřebení podzemního těžebního zařízení sond. Základní typy oprav a základní procesy údržby těžebních a vtlačně odběrových sond. 6. Metody zvyšování těžebního výkonu sond – intenzifikační práce na sondách, chemické metody. 7. Metody zvyšování těžebního výkonu sond – intenzifikační práce na sondách, mechanicko-dynamické metody, hydraulické štěpení. 8. Moderní metody oprav a údržby sond a otvírek nových těžebních obzorů – coil tubing, radial drilling. 9. Bezpečnostní předpisy a standardní operační postupy při podzemních opravách sond, havarijní plány a havarijní připravenost. 10. Likvidace vrtů a sond. Zahlazování následků hornické činnosti. Sanace a rekultivace. 11. Projektování oprav sond – příprava projektu, geologická část projektu, technická část, příklady 12. Specifické problémy a požadavky na opravy a údržbu u geotermálních vrtů – vlivy koroze, teploty, scaling. 13. Systémy řízení kvality obecně, normy ISO 9000, revize, vyhrazená technická zařízení – uvedení do problematiky. 14. Systémy řízení bezpečnostních a environmentálních rizik, zákonné požadavky, dokumentace a záznamy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních v rozsahu min. 75% za semestr. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní