541-3015/01 – Sběr, úprava a transport ropy a zemního plynu (SUTRZP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o základních procesech sběru, úpravy a transportu plynných i kapalných uhlovodíků, probíhajících mezi fází těžby ropy a plynu a fází výroby finálních produktů z těchto uhlovodíků. Absolventi prokáží rámcové znalosti z oblasti projektování, výstavby a provozování vyhrazených plynových a tlakových zařízení na přepravu a distribuci ropy a plynu. Cílem je vybavit absolventy předmětu takovými dovednostmi, které jim umožní v budoucnu participovat na provozu, údržbě a opravách těžebních, přepravních a distribučních soustav ropy a plynu. Součástí předmětu je rovněž problematika řízení provozních a environmentálních rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Transport uhlovodíků. Projektování potrubních systémů. Výroba a výstavba potrubí. Technická zařízení potrubních soustav. Koroze a ochrana potrubí. Inspekce a kontroly potrubí, opravy a údržba. Rizika provozu ropných a plynových potrubí. Vyhrazená plynová a tlaková zařízení. Bezpečnost a ochrana zdraví v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Povinná literatura:

BAHADORI, A.: Oil and Gas Pipelines and Piping Systems - Design, Construction, Management, and Inspection - Table of Contents. Elsevier, 2017. REVIE, R. WINSTON.: Oil and Gas Pipelines - Integrity and Safety Handbook. John Wiley & Sons, 2015. ANTOŠÍK, L. et al: Plynárenská příručka. 150 let plynárenství. GAS s.r.o. Praha 1997. ISBN 80-902339-6-1. SINGH, RAMESH.: Pipeline Integrity - Management and Risk Evaluation (2nd Edition). Elsevier, 2017.

Doporučená literatura:

MCALLISTER, E. W.: Pipeline Rules of Thumb Handbook - A Manual of Quick, Accurate Solutions to Everyday Pipeline Engineering Problems (8th Edition) - 3.1.1 Gas Pipelines - ANSI/ASME B31.8. Elsevier, 2014. Platná technická pravidla (TPG) řady 700. NOVÁK, R.: Instalace plynovodů. Sobotáles, 2009. ISBN 978-80-85920-89-5. HYNE, NORMAN J.: Nontechnical Guide to Petroleum Geology, Exploration, Drilling, and Production (2nd Edition). PennWell, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Součástí výuky není e-learning.

Další požadavky na studenta

Povinná účast na cvičeních v rozsahu min. 75% za semestr.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam infrastruktury pro dopravu uhlovodíků – těžební, přepravní a distribuční soustavy. Legislativní rámec činnosti. 2. Projektování potrubních soustav. Pipeline Integrity Management Systems (PIMS). Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). 3. Výroba a výstavba potrubí. Druhy a typy potrubního materiálu. Standardy pro výrobu a testování potrubí. Základy svařování potrubí. 4. Kompresory, čerpadla, armatury, ovládací prvky, filtry. Měření průtoku ropy a plynu. Předávací stanice. 5. Faktory způsobující netěsnosti potrubí. Bludné proudy, mechanické porušení, ostatní druhy koroze. Diagnostika. 6. Způsoby ochrany potrubních systémů. Nátěry potrubí, katodická ochrana. Křížení liniových staveb, chráničky. 7. Prohlídky a monitoring potrubí. Metody zjišťování stavu potrubních systémů. Inspekce potrubí pomocí potrubních ježků. 8. Údržba, opravy, přeložky a likvidace potrubí na ropu a plyn. Způsoby čištění, metody plánovaných i havarijních oprav. Likvidace nepotřebných potrubí. 9. Rizika při porušení těsnosti ropného potrubí. Ropné skvrny a jejich likvidace. Havarijní plány. 10. Řízení rizik při provozu plynové dopravní soustavy. Havarijní plány. Příklady havárií plynovodů a ropovodů. 11. Pravidla při nákupu potrubního materiálu pro dopravu ropy a plynu. Kontroly kvality, testy. 12. Vyhrazená plynová a tlaková zařízení. TPG, TDG. Označování plynovodů a ostatních souvisejících zařízení. 13. Názvosloví a zkratky v plynárenství. Přepočet a vyjadřování objemu zemního plynu. 14. Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních v rozsahu min. 75% za semestr. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.