541-3016/01 – Vrtné nástroje pro hlubinné vrtání (VNHL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači budou rozumět teorii rozpojování hornin a budou schopni navrhnout vhodný vrtný nástroj v závislosti na daných geologických podmínkách.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Exkurze
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Rozpojitelnost hornin při vrtání patří mezi tzv. technologické vlastnosti hornin. Tyto vlastnosti představují projev hornin při jejich uvolňování, rozpojování a opracování různými technologickými způsoby. V období provádění vrtných prací, které mají za cíl vytvoření průzkumného nebo provozního technického díla – vrtu, tyto vlastnosti hornin společně s technickými a technologickými činiteli na vrtu ovlivňují rychlost a kvalitu provádění vrtných prací.

Povinná literatura:

ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – I. díl Technika pro provádění vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN: 978-80-905737-0-3. ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – II. díl Základy technologie vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN: 978-80-905737-0-3. DEVOLD, H, : Oil and gas production handbook. An introduction to oil and gas production, transport, refining and petrochemical industry, Edition 3, Oslo 2013. ROBELLO, S. G.: Downhole Drilling Tools - Theory and Practice for Engineers and Students. Gulf Publishing Company, Houston, Texas, USA, 2007. ISBN: 978-1-933762-13-5.

Doporučená literatura:

GUO, LYONS, CHALAMBOR: Petroleum Production Engineering. A computer assisted Approach, Elsevier Inc. 2017, ISBN 13: 978-0-7506-8270-1. ZEMAN V., BUJOK P., KLEMPA M., PINKA J.: Technologie těžby – skripta pro střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou, Ostrava 2011. ĎURICA, D.; MÜLLER, P.; KRČÁL, T.; et al.: Plyn sorbovaný v uhelných slojích hornoslezské pánve. Česká geologická služba, Praha, 2006. ISBN: 80-7075-668-3. PERRIN, D.: Well Completion and Servicing. Oil and Gas Field Development Techniques, Editions technip, France, 1999. ISBN: 978-2-7108-0765-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách i cvičeních, diskuse na zvolené téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozpojitelnost hornin při vrtání. 2. Způsob práce pracovních orgánů vrtacích nástrojů. 3. Vyjádření rozpojitelnosti hornin při vrtání. 4. Odpor proti rozpojování. 5. Abrazivnost hornin. 6. Energetické hodnocení rozpojovacího procesu. 7. Klasifikace vrtných nástrojů. 8. Vrtné nástroje pro plnoprofilové vrtání. 9. Vrtné nástroje pro jádrové vrtání. 10. Ostatní druhy vrtných nástrojů. 11. Režim vrtání. 12. Havárie a poškození vrtných nástrojů. 13. Likvidace následků havárií.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Součástí cvičení je průběžná práce na zadaném projektu, finální prezentování a odevzdání závěrečné zprávy. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Zkouška je složena z písemné, přípravné části a následné diskuse na zadaná témata. Znalosti jsou prověřovány v rozsahu přednášek a cvičení a uvedené odborné literatury.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho prezentování v dohodnutém termínu. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering HHV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering HHV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering HHV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering HHV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering HHV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering HHV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering HHV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering HHV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering HHV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering HHV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.