541-3020/01 – Hydrodynamické zkoušky (HDZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Michal Matloch Porzer, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POR041 Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnout širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Daný předmět se věnuje proudění podzemních vod v horninách. Studuje systematiku druhů filtračních pohybů, obecné diferenciální rovnice kontinuity a její řešení pro jednotlivé druhy filtračních toků. Řeší základní rovnice ustáleného a neustáleného proudění a způsoby zjišťování hydraulických parametrů zvodněného kolektoru.

Povinná literatura:

BUJOK, P., DORDA, O.: Základy těžby a vtlačování plynu. Skripta PGS, VŠB Ostrava 1995. HUČKO, L., BUJOK, P., KAŇA, J. (): Modelování činnosti PZP. Skripta PGS, VŠB Ostrava 1995. BUJOK, P., MULLER, K., ZEMAN, V.: Výzkum vlastností kolektorských vrstev a sond na PZP. Skripta PGS, VŠB Ostrava 1985. SAMUEL, G. R.: Downhole Drilling Tools. Theory and Practice for Engineers and Students. Gulf Publishing Company Houston, Texas, USA ss. 648, 2007.

Doporučená literatura:

JETEL J.: Metody regionálního hodnocení hydraulických vlastností hornin. ÚÚG Praha, 1985. FANCHI, J. R.: Principles of applied reservoir simulation. 4th edition. Cambridge, MA: Elsevier, 2018. ISBN 978-0128155639. GUO, B., LYONS, C. W., GHALAMBOR, A.: Petroleum Production Engineering. A Computer-Assisted Approach. ELSEVIER, GPP, USA, SS. 288, 2007. BUJOK P., GRMELA A.: Hydrodynamické zkoušky a výzkum sond. Skripta VŠB, HGF, 1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání všech správně vypracovaných zadání cvičení s aktivní účastí. Podmínkou konání zkoušky je splněný zápočet. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metody získávání hydraulických parametrů. 2. Metody získávání hydraulických parametrů. 3. Hydrodynamické zkoušky-základní systematika a členění. 4. Postup provádněí hydrodynamických zkoušek, dokumentace. 5. Čerpací zkoušky v podmínkách ustáleného proudění (volná a napjatá hladina). 6. Čerpací zkoušky v podmínkách ustáleného proudění (volná a napjatá hladina). 7. Dupuitovy rovnice. 8. Přítokové křivky. 9. Čerpací zkoušky v podmínkách neustáleného proudění (volná a napjatá hladina) - typové křivky, metoda Jacoba, Theise, Neumanna.. 10. Okrajové podmínky, jejich význam. 11. Okrajové podmínky, jejich význam a projevy při hydrodynamických zkouškách. 12. Stoupací zkoušky – Jacobova metoda. 13. Rozvoj deprese a její zánik. 14. Interference studní.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering HTU P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering HTU K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering HTU K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering HTU P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering HTU K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering HTU P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.