541-3022/02 – Těžba uhlovodíků (TUH)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu prokáže hlubší znalost problematiky průzkumu a těžby ropy a plynu. Umí se orientovat nejenom v technických disciplínách, ale prokáže dovednosti při strategické přípravě komerčních projektů a souvisejících obchodních aktivitách. Absolvent předmětu umí detailněji posoudit možnosti moderních technologií průzkumu a těžby včetně vyhodnocení technických a environmentálních rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student bude seznámen s významem ropy a plynu pro světovou ekonomiku, s finančními modely projektů průzkumu a těžby. Absolvováním předmětu si student osvojí moderní metody průzkumu a těžby, geohydrodynamické systémy, EOR a také rizika při průzkumu a těžbě, environmentální aspekty.

Povinná literatura:

BRET-ROUZAUT, NADINE, FAVENNEC, JEAN-PIERRE.: Oil and Gas Exploration and Production - Reserves, Costs, Contracts (3rd Edition Revised and Updated). Editions Technip. 2011. ROBERTSON, JOHN O. CHILINGAR, GEORGE V.: Environmental Aspects of Oil and Gas Production. John Wiley & Sons, 2017. YU, WEI SEPEHRNOORI, KAMY: Shale Gas and Tight Oil Reservoir Simulation. Elsevier, 2018. GACI, SAID HACHAY, OLGA: Oil and Gas Exploration - Methods and Applicatione. John Wiley & Sons, 2017.

Doporučená literatura:

LYONS, WILLIAM C. PLISGA, GARY J. LORENZ, MICHAEL D.: Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering (3rd Edition). Elsevier, 2016. SPEIGHT, JAMES G.: Deep Shale Oil and Gas. Elsevier, 2017. DAKE, L.P.: Practice of Reservoir Engineering (Revised Edition). Elsevier, 2001. TEMIZEL, CENK TUNA, TAYFUN OSKAY, MEHMET MELIH SAPUTELLI, LUIGI A.: Formulas and Calculations for Petroleum Engineering. Elsevier, 2019.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách. Aktivní účast na cvičeních. Zpracování dílčích prezentací v rámci cvičení podle zadání. Zpracování individuální nebo kolektivní seminární práce. Účast na exkurzi. Udělení zápočtu. Závěrečná zkouška.

E-learning

Součástí výuky není e-learning.

Další požadavky na studenta

Povinnná účast na cvičeních v rozsahu min. 75% za semestr. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Světové zásoby ropy a plynu, jejich charakteristika, klasifikace a způsoby výpočtu zásob. Rozložení ložisek ve světě. 2.Ropa a plyn – strategické suroviny ve světové ekonomice. 3.Využívání ropy a plynu. Energetika, chemický průmysl, ostatní průmyslová odvětví. 4.Investice do průzkumu ložisek ropy a plynu, provozní náklady těžby. Finanční modely. Rezervy jako účetní kategorie. 5.Právní, daňová a kontraktační problematika průzkumu, těžby, distribuce a obchodování s plynem a ropou. 6.Vlastnosti geohydrodynamických systémů, režimy ropných a plynových ložisek. 7.Metody průzkumu ložisek ropy a plynu. Strategické rozhodování při průzkumu. 8.Těžba ropy a plynu I. Těžební vrty, jejich vrtání, vystrojení, provoz a likvidace. 9.Těžba ropy a plynu II. Těžební zařízení. Hlubinná čerpadla, sběrná střediska, potrubí. 10.Moderní druhotné a terciérní metody (EOR). 11.Břidlicový plyn a ropné písky, průzkum a těžba. 12.Rizika při průzkumu a těžbě a způsoby jejich řízení. 13.Poklesy terénu jako dopady těžby uhlovodíků, příklady. 14.Environmentální aspekty těžby ropy a plynu, emise CO2 a CH4.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: attendance at lectures recommended, other forms of teaching min. 75% účast na přednáškách doporučená, na ostatních formách výuky min. 75%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering HTU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering HTU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering HTU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering HTU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290005) Petroleum Engineering HTU P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering HTU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering HTU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290005) Petroleum Engineering HTU P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering HTU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering HTU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290005) Petroleum Engineering HTU P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.